Nieuws

Zes op de tien vrouwelijke journalisten hebben te maken met online agressie

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen op 25 november roept de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) mediabedrijven en overheden op maatregelen te nemen tegen de toenemende online agressie. De VVJ optimaliseerde in dat verband recentelijk haar Meldpunt Agressie.   Volgens IFJ worden vooral vrouwelijke journalisten met online beledigingen en bedreigingen geconfronteerd. […]

lees meer

VVJ/AVBB en JAM vragen opnieuw rechtvaardige fiscaliteit voor freelancejournalisten

Komende vrijdag buigt de ministerraad zich opnieuw over de hervorming van het fiscale regime voor auteursrechtelijke vergoedingen. De VVJ/AVBB en de JAM wijzen er nogmaals op dat het huidige ontwerp de precaire situatie van freelancejournalisten nog dreigt te verergeren.   Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) hervormt het fiscaal regime voor auteursrechtelijke vergoedingen, en wil […]

lees meer

Komend strafwetboek biedt journalisten meer bescherming

Geweld tegen journalisten neemt hand over hand toe, steeds moeilijker wordt het om die middle ground te vinden. Een recente VVJ-survey wees uit: vier op de vijf journalisten maken zich zorgen over een groeiend anti-journalistiek sentiment, de helft was reeds het slachtoffer van een vorm van agressie. In zijn ontwerp van nieuw Strafwetboek wil federaal […]

lees meer

Stakingsactie bij VRT: geen centen, minder nieuws…

Vandaag wordt er opnieuw gestaakt bij de VRT. Met hun actie viseren ACV en ACOD in de eerste plaats de Vlaamse regering, die de werkingsmiddelen van de VRT nog steeds niet indexeert. Extra journaals over de Amerikaanse Midterms worden niet uitgezonden, net zomin als Villa Politica, De Afspraak en De Wereld Vandaag. De VRT-vakbonden herinneren […]

lees meer

Misdaden tegen journalisten mogen niet straffeloos blijven

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), waar de VVJ/AVBB deel van uitmaakt, heeft bij politieke en gerechtelijke verantwoordelijken opnieuw aangedrongen om al het nodige te doen om daders van misdrijven tegen journalisten op te sporen en voor het gerecht te brengen. Als die misdrijven onbestraft blijven, heeft dat een nefast effect op de persvrijheid, aldus […]

lees meer

Freelancejournalisten verdienen beter

Terwijl de federale overheidssteun voor de postbedeling van kranten geleidelijk aan wordt teruggeschroefd, praten de regering en de perssector over andere vormen van mediasteun. Een bijzondere fiscale behandeling van journalisten als houders van auteursrechten is een goede optie. Maar dan moet ze wel redelijk worden uitgevoerd.   Auteurs genieten sinds 2008 van een voordelig belastingregime. […]

lees meer

Archief