Nieuws

De Journalist #245 – Rechtzetting

In het artikel ‘Investeren in onderwijs en journalistiek’ (De Journalist #245) is helaas een foutje geslopen. Concreet staat in de inleiding te lezen dat het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek van Journalismfund Europe en Thomas More Hogeschool Mechelen dreigt te verdwijnen omdat er ‘volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) geen geld voor is’. Dat klopt niet, de minister werd nooit bevraagd […]

lees meer

#EMFA: getouwtrek met online platformen over voorkeursbehandeling media-content

Eind augustus zat het academisch kwartiertje erop voor de negentien door de Europese Commissie aangeduide techreuzen onder de digitale dienstenwet (DSA of Digital Service Act). Hen wacht een sleutelrol in de strijd tegen onlinehaatspraak en desinformatie. Maar wat met content moderation van media-content? Verloopt die volgens de normale regels of dringt zich een voorkeursbehandeling op? […]

lees meer

Netwerken tegen desinformatie en haatspraak

Ook bij ons krijgen journalisten almaar meer te maken met agressie en intimidatie. Apache-journalist Hind Fraihi pleit voor een kruispuntbank die de netwerken achter de haatspraak bloot legt. ‘De toekomst van onze democratieën staat op het spel.’   Door Eric Pompen   Het is de eerste keer dat auteur Hind Fraihi er over praat. Achttien […]

lees meer

De kansen en risico’s van AI voor de journalistiek

Prachtige nieuwe mogelijkheden lijken zich aan te dienen nu generatieve artificiële intelligentie de communicatietechnologie een boost van jewelste geeft. Maar de risico’s zijn navenant, en mogelijk zelfs existentieel voor de professionele journalistiek.   Pol Deltour   Omzeggens 25 jaar geleden, in 1998, leerden we Google kennen. Daarmee konden we heel het internet afspeuren, dat zelf […]

lees meer

Kan Europa het spywaremisbruik een halt toeroepen?

De opkomst van versleutelde diensten als WhatsApp gaf de spyware-industrie een boost. Kwetsbaarheden in softwaresystemen worden vlot verhandeld en zero-click spyware belandt probleemloos op smartphones van journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ook in de EU. Irene Khan, de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Meningsuiting, roept op tot een onmiddellijk moratorium op het gebruik, de overdracht en de […]

lees meer

7 tips voor het omgaan met wanbetalers

Om financiële risico’s met wanbetalers zoveel mogelijk te vermijden, volgen hierna 7 tips. 1. Algemene voorwaarden In het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten van de VVJ vind je informatie over minimumtarieven, samenwerkingsovereenkomsten en betalingstermijnen (principieel 30 kalenderdagen). Vermeld die betalingstermijn en de uiterste betaaldatum op je factuur. Nog in het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten vind je meer info […]

lees meer

Archief

Magazine De Journalist
 

Opleidingen

Vlaanderen biedt heel wat opleidingsmogelijkheden voor toekomstige journalisten, gaande van bachelor over master tot postgraduaatsopleidingen. De VVJ is in enkele van die opleidingen actief.