Journalistendatabank

De AVBB beschikt over een federale Journalistendatabank, die de namen, contactgegevens, media en specialisaties van ruim 5.000 journalisten bevat. Het gaat zowel om redacteuren als beeldjournalisten (fotografen en cameralui), van de geschreven pers (kranten en magazines) en de audiovisuele media (radio en tv), productiehuizen, persagentschappen en online nieuwsmedia…

We werken momenteel aan een nieuwe versie van deze online journalistendatabank.  Journalisten kunnen in deze nieuwe versie nu al hun profiel bekijken en aanpassen door hier te klikken. Abonnees en journalisten die gegevens willen opzoeken, kunnen daarvoor terecht op de ‘oude’ online databank door hier te klikken.

De Journalistendatabank is op verschillende manieren te doorzoeken. Zo kunt u selecteren op naam, medium, plaats, specialisatie, en zo meer. Ook gecombineerde zoekacties zijn mogelijk.

Voor derden-gebruikers wordt gewerkt met een gebruiksrecht in de vorm van een abonnement, waarbij de gebruiker de keuze heeft tussen 4 formules. De abonnementsprijs verschilt al naar gelang de gebruiker een commercieel of een non-profit karakter heeft.

Commerciële
gebruikers
Institutionele gebruikers (1) Non-profit gebruikers (2)
1) abonnement 1 dag €50 €30 €5
2) abonnement 1 week €175 €70 €25
3) abonnement 3 maanden €400 €200 €75
4) abonnement 1 jaar €800 €350 €150

(1) Gemeenten, administraties, overheidsdiensten, publieke organisaties, scholen, universiteiten…
(2) Vzw’s met een zuiver sociaal of humanitair doel, studenten…

Het gebruiksrecht geeft u de mogelijkheid om de Journalistendatabank te raadplegen, te doorzoeken. Uw zoekresultaten kunt u afdrukken of downloaden.

We willen voor de duidelijkheid toch nog benadrukken dat u gegevens op geen enkel moment door mag geven aan derden. Voor grotere entiteiten behoudt de AVBB zich het recht voor het gebruiksrecht op te splitsen in meerdere abonnementen.

Hoe het hele proces in zijn werk gaat:

  • de kandidaat-gebruiker verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven;
  • hij/zij vult het standaardformulier in dat op de website te vinden is (klikt dan op inschrijving);
  • de AVBB aanvaardt het abonnement en stelt de betalingsprocedure in werking;
  • de gebruiker betaalt de verschuldigde vergoeding (met kredietkaart of per overschrijving);
  • via e-mail wordt de gebruiker verwittigd dat hij kan inloggen.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij Marleen SLUYDTS of Beny BECHLER van het AVBB/VVJ-secretariaat – info@journalist.be – tel. 02 777 08 40