Journalistendatabank

De AVBB beschikt over een federale Journalistendatabank, die de namen, contactgegevens, media en specialisaties van ruim 6.000 journalisten bevat. Het gaat zowel om redacteuren als beeldjournalisten (fotografen en cameralui), van de geschreven pers (kranten en magazines) en de audiovisuele media (radio en tv), productiehuizen, persagentschappen en online nieuwsmedia…

U vindt deze databank hier.

De Journalistendatabank is op verschillende manieren te doorzoeken. Zo kunt u selecteren op naam, medium, plaats, specialisatie, en zo meer. Ook gecombineerde zoekacties zijn mogelijk.

De handleiding voor journalisten vindt u hier.

De handleiding voor abonnees vindt u hier.

Voor derden-gebruikers wordt gewerkt met een gebruiksrecht in de vorm van een abonnement, waarbij de gebruiker de keuze heeft tussen 3 formules. De abonnementsprijs verschilt al naar gelang de gebruiker een commercieel, institutioneel of non-profit karakter heeft.

 Abonnementsperiode Commerciële gebruikers Institutionele gebruikers (1) Non-profit gebruikers (2)
1) abonnement 1 dag €75 €45 €7,50
2) abonnement 1 week €262,50 €105 €37,50
3) abonnement 1 jaar €968 €423,50 €181,50

(1) Gemeenten, administraties, overheidsdiensten, publieke organisaties, scholen, universiteiten…
(2) Vzw’s met een zuiver sociaal of humanitair doel, studenten…

 

Het gebruiksrecht geeft u de mogelijkheid om de Journalistendatabank te raadplegen, te doorzoeken. Uw zoekresultaten kunt u afdrukken of (beperkt) exporteren naar Excel.

We willen voor de duidelijkheid toch nog benadrukken dat u gegevens op geen enkel moment door mag geven aan derden. Voor grotere entiteiten behoudt de AVBB zich het recht voor het gebruiksrecht op te splitsen in meerdere abonnementen.

Hoe het hele proces in zijn werk gaat:

  • de kandidaat-gebruiker verbindt zich ertoe de gebruiksvoorwaarden na te leven;
  • hij/zij registreert zich eerst als gebruiker (via het kader links op de homepage);
  • na bevestiging van de registratie via e-mail, kan de gebruiker vervolgens inloggen (via het kader rechts op de homepage) en een abonnement aanvragen;
  • de AVBB beoordeelt de aanvraag en stuurt de gebruiker een uitnodiging tot betaling indien het abonnement wordt aanvaard;
  • de gebruiker betaalt de verschuldigde vergoeding (met kredietkaart of per overschrijving);
  • via e-mail wordt de gebruiker verwittigd dat hij kan inloggen.
  • zodra u de eerste keer inlogt, begint de tijdsduur van uw abonnement te lopen.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij Beny Bechler of Frank Geeraert van het AVBB/VVJ-secretariaat – info@journalist.be – tel. 02 777 08 40