Persmedewerker

Sinds 2006 kunnen ook persmedewerkers lid worden van de VVJ. Het gaat om correspondenten die in bijberoep journalistiek werk verrichten voor kranten, magazines, nieuwssites en omroepen. Een officiële erkenning zoals de beroepsjournalisten krijgen ze voor de duidelijkheid niet, nationale persdocumenten evenmin. Maar voor een lidgeld van 75 euro kunnen ze wel een beroep doen op de informatievoorziening en service van het VVJ-secretariaat.

Klik hier voor meer info.