Journalist van beroep

Vandaag bestaan er in België twee verschillende wettelijke beroepsstatuten voor professionele journalisten. Naast beroepsjournalisten, spreekt de wet ook van journalisten van beroep. Hun statuut is geregeld in een Koninklijk Besluit van 12 april 1965.

Deze journalisten moeten aan precies dezelfde erkenningsvoorwaarden voldoen als beroepsjournalisten, op één na: ze werken niet voor algemene nieuwsmedia, maar voor gespecialiseerde nieuwsmedia of vakpers. Denk aan een consumentenmagazine, huis-tuin-keuken-magazines, it-tijdschriften, gespecialiseerde sportbladen…

Klik hier voor meer info.