AI en journalistiek – tools en ervaringen

Op donderdag 30 september organiseerden het Kenniscentrum Data & Maatschappij en de Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) een webinar over AI en journalistiek. Het event ging dieper in op de berichtgeving over AI in de media, AI-innovatie op de redactievloer en AI als hulpmiddel in de strijd tegen haatspraak en desinformatie.

In dit verslag vatten we kort samen wat er tijdens het event ‘AI en journalistiek: tools en ervaringen’ werd verteld over AI en journalistiek. Pol Deltour, Nationaal Secretaris van VVJ verwelkomde het publiek en kaderde kort het toenemende belang van goede verslaggeving over AI en de opportuniteiten en uitdagingen die het voor journalisten meebrengt. Pieter Duysburgh introduceerde kort de activiteiten van het Kenniscentrum.

Frederic Heymans van het Kenniscentrum stelde vervolgens een reeks tools voor die het Kenniscentrum heeft ontwikkeld voor journalisten en toekomstige journalisten. De tools hebben tot doel journalisten te ondersteunen die in hun werk met het thema AI en data in contact komen en daarbij ondersteuning kunnen gebruiken. De toolbox bevat een glossarium met meer dan 100 termen, voorzien van extra context zoals een video en een lokale link met een Belgisch onderzoek of een toepassing om de term te concretiseren. Daarnaast creëerde het Kenniscentrum ook een contactlijst met AI-professionals die bereid zijn de media te woord te staan. De derde en laatste pijler van de toolbox bevat een reeks AI-gedreven tools die journalisten in hun werk kunnen ondersteunen en heel wat extra informatie over journalistieke AI-innovatie zoals case studies, nieuwsbrieven over het thema en introductiecursussen.

Klik hier voor meer info.