Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is in 2002 door de VVJ en de Vlaamse mediadirecties opgericht, met het oog op een performantere ethische zelfregulering door de Vlaamse nieuwsredacties. De Raad beslecht enerzijds individuele klachten over journalistiek functioneren en kan anderzijds richtlijnen formuleren voor journalistieke werkwijzen in het algemeen.

Secretaris-generaal en ombudsman: Pieter KNAPENHome
Secretariaat: Viviane DE COCK

Raad voor de Journalistiek
Internationaal Pers Centrum (IPC)
Residence Palace, blok C, 3de verdieping
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel.: 02 230 27 17
E-mail: info@rvdj.be