Erkenningscommissie

De Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten is een onafhankelijke instantie van vertegenwoordigers van de nieuwsmedia (journalisten en werkgevers). Zij beslist over de erkenning van beroepsjournalisten, met toepassing van de wet van 30 december 1963. Het statuut van beroepsjournalist is weggelegd voor iedereen die professioneel journalistiek werk verricht voor een algemeen nieuwsmedium, zonder dit te combineren met een commerciële nevenactiviteit.

Voorzitter: Raymond DE CRAECKERHome
Secretariaat: Wim REGA

Erkenningscommissie
Résidence Palace, blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel.: 02 777 18 90
E-mail: secretariaat@cebj.be