Perskring Oostende

De Perskring Oostende(link is external) verdedigt de belangen van de Oostendse beroepsjournalisten en actieve perscorrespondenten. Jaarlijks reikt de Perskring Oostende ook een ‘Economische en Culturele Vuurpijl’ uit aan personen, verenigingen of organisaties die zich in het voorbije jaar op die vlakken verdienstelijk hebben gemaakt.

Voorzitter: Stefaan KERGER
Secretaris: Marc LOY
Penningmeester: Edwin FONTAINE
Perskring Oostende
Albert I Promenade 3 bus 21
8400 Oostende

Tel.: 059 32 43 26
E-mail: info@perskringoostende.be