Vereniging van de Internationale Pers (API)

De Vereniging van de Internationale Pers (API) groepeert de buitenlandse journalisten die in België als correspondent aan de slag zijn. De organisatie waakt over de toepassing van de Belgische wetgeving die betrekking heeft op de titel van beroepsjournalist.

API behartigt de beroepsbelangen van journalisten bij internationale instellingen die in Brussel gevestigd zijn. Zo wordt API erkend als gesprekspartner bij de Europese Commissie, het Europees Parlement, de NAVO en andere instellingen. Daarnaast helpt API ook bij de persoonlijke problemen die buitenlandse correspondenten ervaren (verblijfsvergunning, sociale zekerheid, belastingen,…)

Voorzitter: Tom WEINGÄRTNER
Secretaris-generaal: Hans DE BRUIJN
Contactpersoon: Martine JOOS, 02 235 22 24

Vereniging van de Internationale Pers (API)
Résidence Palace – Blok C  – 2de verd. lokaal 2223
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel.: 02 235 22 24
E-mail: info@api-ipa.org