Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)

De Internationale Federatie van Journalisten is een confederatie van journalistenverenigingen en -vakbonden over de hele wereld. De IFJ dekt momenteel  600.000 journalisten in meer dan 100 landen. Voor België is de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) de vertegenwoordiger.

De IFJ werd opgericht om wereldwijd te ijveren voor persvrijheid en sociale rechtvaardigheid. De vereniging werkt los van ideologische, politieke, gouvernementele of religieuze strekkingen. Zij vertegenwoordigt en steunt de aangesloten organisaties en ze heeft een International Safety Fund opgericht dat humanitaire hulp biedt aan journalisten in nood.

Voorzitter:  Younes M’JAHED
Algemeen secretaris: Anthony BELLANGER

Internationale Federatie van Journalisten (IFJ)
Résidence Palace – Blok C
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel.: 02 235 22 00
E-mail: ifj@ifj.org