European Federation of Journalists

De Europese Federatie van Journalisten (EFJ) staat Europese vakbonden bij om de vrijheid van meningsuiting en informatie te beschermen en de rechten vanjournalisten mensenrechten te verdedigen. De vereniging coördineert de activiteitenvan de vakbonden die aangesloten zijn bij de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) in Europa. Deze activiteiten focussen op de ontwikkeling en bevordering van gemeenschappelijkebelangen op sociaal, economisch, cultureel en mediavlak.

Voorzitter: Mogens BLICHER BJERREGARD
European Federation of JournalistsVice-voorzitter: Marta BARCENILLA

European Federation of Journalists
Wetstraat 155
1040 Brussel
Tel.: 02 235 22 00
E-mail : efj@ifj.org