Unie van de Belgische Filmpers (UBFP)

Wie als beroepsjournalist minstens zes maanden tegen betaling een bepaalde filmrubriek verzorgt, kan zich aansluiten bij de Unie van de Belgische Filmpers (UBFP). Zij wil erop toezien dat leden de regels van de beroepseer naleven; de rechten en de beroepsbelangen van de leden beschermen; de film zonder enig winstoogmerk promoten.

Voorzitter: David HAINAUT, hainaut.david@gmail.com
Secretaris: Guido CONVENTS, guido.convents@signis.net, 02 734 97 08

Unie van de Belgische Filmpers (UBFP)
Koningstraat 310
1210 Brussel
E-mail:  belgianfilmpressunion@gmail.com