Belgische Vereniging van Landbouwjournalisten (BVLJ)

De BVLJ verdedigt en behartigt de morele- en beroepsbelangen van haar leden en is behulpzaam bij het uitoefenen van hun beroep.

Vorzitter: Jacques Van OutryveABJA - BVLJ
Secretaris: Patrick Dieleman

Belgische Vereniging van Landbouwjournalisten (BVLJ)
Sint-Annadreef 68 B
1020 Brussel
Tel.: 0478/22 10 85
E-mail: info@bvlj-abja.be