vzw Platform voor de Samenlevingsdienst zoekt persverantwoordelijke

Functieomschrijving

De vzw Platform voor de Samenlevingsdienst / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die zich inzet voor het ontwikkelen van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Het Platform streeft naar een wettelijk kader voor de Samenlevingsdienst in België. Net als in veel andere landen waar al dergelijke programma’s bestaan, gaat het erom jongeren van alle achtergronden de mogelijkheid te bieden zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de samenleving (in projecten van algemeen belang op het gebied van milieu, toegang tot onderwijs, personenzorg en solidariteit, humanitaire acties …). Tegelijkertijd wordt hen een hele reeks vormingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling. Sinds 2011 zorgt het Platform voor de operationele uitvoering van samenlevingsdiensten in heel België. De Samenlevingsdienst wordt georganiseerd in `samenlevingsgroepen¿, die een twintigtal jongeren van allerlei achtergronden bijeenbrengen en telkens worden begeleid door twee jongerenbegeleiders. De jongeren engageren zich 6 maanden voor een programma waarbij individuele projecten (4 dagen per week) worden afgewisseld met vormingsmomenten in groep (1 dag per week).  Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl bestaat sinds 2007 en telt momenteel een 60-tal werknemers.******* Als persverantwoordelijke werk je onder de verantwoordelijkheid van de directeur Belangenbehartiging, onder toezicht van de algemeen directeur en in samenwerking met de Communicatieafdeling. Je taak bestaat erin de media/de politieke wereld/de overheid te informeren over de verschillende evenementen van het Platform voor de Samenlevingsdienst. De volgende niet-exhaustieve lijst geeft een idee van je opdrachten: – Je creëert uitnodigende communicatie-content (tekst en beeld) om het imago en de projecten van het Platform te promoten, in overeenstemming met de algemene strategie van de vereniging;  – Je stelt persberichten op en zorgt voor het nodige materiaal voor persconferenties/persevents; – Je draagt ook bij tot een goede doorstroming van informatie naar de pers: je verwijst journalisten naar contactpersonen, woordvoerders of naar de juiste informatiebronnen; – Je neemt deel aan de reflectie over het imago van het Platform en zijn bekendheid en positionering in de media;     – Je plant bijeenkomsten met de media en de politieke wereld om de projecten van het Platform voor te stellen; – Je maakt reportages, interviews en foto¿s (op locatie of in de studio); – Je geeft de perscommunicatie van het Platform een nieuwe dynamiek en moderniseert de aanpak, zowel wat de inhoud als wat de vorm betreft; – …

Meer info via deze link.