Videojournalist Klasse

De functie in het kort

• Je versterkt het videoteam van Klasse.
• Je bent een allround journalist(e) -cameraman of cameravrouw die goed kan observeren, interviewen, schrijven, filmen en monteren.
• Je werkt samen met een team van redacteurs, vormgevers en webdevelopers crossmediale verhalen uit (digital storytelling) waarin je beeld en geluid optimaal inzet in functie van de doelstellingen.
• Je maakt deel uit van de redactieploeg en bedenkt originele invalshoeken bij inhoudelijke thema’s.
• Je denkt vernieuwende formats uit die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep.
• Je maakt zelfstandig en in overleg met het team inhoudelijk sterke en vormelijk creatieve reportages over en voor leraren en directeurs.
• Je werkt en denkt creatief mee aan de invulling van de videocontent van Klasse en het globale communicatieproject Klasse.
• Je hebt voeling met de leefwereld van leraren.

Wie zoeken we?

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02(opent in nieuw venster).

• Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het ver-eiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric(opent in nieuw venster)
Heb je je diploma behaald in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je een taaltest afleggen bij Selor.

• Schoolverlaters worden ook gestimuleerd om zich kandidaat te stellen.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met Chantal Neyt, chantal.neyt@ond.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) – 02/553.95.30

Technische competenties:

• Je kan zelfstandig research doen en vlot interviewen.
• Je kan zelfstandig filmen (beeld en geluid).
• Je bent vertrouwd met de Creative Cloud van Adobe. Je kan monteren in Adobe Premiere (of een gelijkaardig montageprogramma).
• Je hebt kennis van en interesse voor nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen.
• Je hebt kennis van en interesse voor moderne vormen van communicatie.
• Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in digital storytelling en volgt innovaties in digitale communicatie op de voet.
• Werken aan actief burgerschap zit in je bloed. Je wil je schouders zetten onder een maatschappelijk project.

Wat bieden we?

Wij bieden je een boeiende baan aan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen. Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

• Je krijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar).
• Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige, rang B1 – salarisschaal B111. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten ( https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-dvobzpo20102(opent in nieuw venster)). Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming is gehuisvest op wandelafstand van het Noordstation te Brussel, is uitgerust met moderne kantoorapparatuur en beschikt over een eigen personeelsrestaurant. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Er is ruime mogelijkheid tot telewerk.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
• Deze procedure voldoet aan de voorwaarden van een objectief wervingssysteem en geeft toegang tot toekomstige statutaire bevorderingsprocedures.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be(opent in nieuw venster)

De werkplek

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

ContactpersoonChantal Neyt

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 16 augustus 2020 ‘s avonds (23u59’).

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, via mail naar
sollicitaties.departement@ond.vlaanderen.be.Vermeld in het onderwerp van je mail het vacaturenummer.

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

• je het sollicitatieformulier gebruikt

• je een kopie van het vereiste diploma toevoegt

• Je jouw (journalistieke) videoportfolio hebt meegestuurd. Maak per video duidelijk wat jouw rol precies was voor elk project, en geef aan of je de montage en het camerawerk zelf deed.

• Je een op papier uitgewerkt idee hebt meegestuurd voor een sterke online video met als onderwerp ‘onderwijsinnovatie’, ‘polarisering’ of ‘gelijke onderwijskansen’. Het format kies je zelf. Welke keuzes maak je? Wat toon je? Wie interview je? Welke stilistische keuzes maak je? En waarom? Geef ons een zo duidelijk mogelijk beeld van hoe jij je video zou uitwerken. Hoe je dat doet is aan jou.

• je je kandidatuur uiterlijk op 16 augustus 2020 ‘s avonds naar ons mailt (de datum van ver-zending mail geldt hiervoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be .

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer info op https://www.vlaanderen.be/vacatures/videojournalist-klasse-352cb2