UGent zoekt Professor in Nieuwe Media Studies

OPDRACHT

Het opnemen van dit ambt, dat wordt gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds, impliceert het privilege om zich gedurende een periode van 5 jaar nagenoeg exclusief toe te leggen op onderzoeksactiviteiten, met een beperkte onderwijsopdracht van maximum 8 studiepunten per semester, gemiddeld over 3 jaar. Zie voor het verder verloop van de academische loopbaan de rubriek ‘Aanstellingsinformatie’ hieronder.

Academisch onderwijs

U doceert verschillende opleidingsonderdelen in het domein van Communicatiewetenschappen (Ba en/of Ma) en er wordt ook verwacht dat u de begeleiding opneemt van bachelor- en masterproeven.

Wetenschappelijk onderzoek

U bouwt onderzoek uit in het domein van New Media Studies en versterkt de onderzoekslijnen binnen de vakgroep communicatiewetenschappen.

Wetenschappelijke dienstverlening

U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Meer info via deze link.