Provinciebestuur West-Vlaanderen zoekt deskundige journalistiek

Als deskundige journalistiek focus je op journalistiek werk, het gebruik en de inzet van KennisWest.be en van (nieuwe) mediakanalen. Dit houdt in hoofdzaak de volgende zaken in:

– Je verricht journalistiek werk door zowel zelf korte attractieve artikels te schrijven en aan onderzoeksjournalistiek te doen, als de coördinatie daarvan te doen door de inzet van externe freelance journalisten of andere externe partijen.

– Je focust daarbij op het sociaal-economische beleidsdomein in ruime zin, zoals de thema’s die voorkomen in KennisWest.be, waarbij je proactief opvolgt wat voor West-Vlaanderen belangrijk is.

– Je verspreidt deze artikels doordacht en volgens een strategie naargelang de doelgroepen, hetzij aan de bestaande abonnees, hetzij aan nieuwe doelgroepen, digitaal via diverse kanalen en media en/of fysiek.

Check de VDAB-website voor meer informatie.