Persmedewerker·ster (m/v/x) Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal, dienst Corporate communicatie.

Functie

Als persmedewerker·ster krijg je een on-the-job training waardoor je op termijn en op basis van de opgebouwde ervaring je competenties voor deze job verder kan ontwikkelen, en de rol van persmedewerker en Nederlandstalige woordvoerder·ster van Leefmilieu Brussel kan opnemen. Je wordt daarbij gekaderd door de ervaren Franstalige woordvoerster/persverantwoordelijke.

Je maakt deel uit van de onderafdeling Informatie, dienst Corporate communicatie. De opdracht van de onderafdeling Informatie bestaat erin de algemene externe communicatiestrategie voor de verschillende doelgroepen van de administratie, met inbegrip van de pers, te ontwikkelen en te coördineren. De voornaamste doelstelling van de externe communicatieacties is het gedrag van de Brusselse burgers te veranderen naar een milieuvriendelijker gedrag. Je zal tewerkgesteld worden bij de afdeling Communicatie, Algemene aankopen en Onthaal.

Taken

 • Je werkt nauw samen met de persverantwoordelijke, en met de beheerder van het persoverzicht
 • Je beantwoordt, in samenspraak met de persverantwoordelijke/Franstalige woordvoerster, via mail (of andere kanalen) de aanvragen van de Nederlandstalige media of stelt hen interne gesprekpartners voor die op hun vragen kunnen antwoorden.
 • Je blijft op de hoogte van de verschillende dossiers die door de administratie worden behandeld en bereidt messagings en/of persdossiers voor de belangrijkste dossiers voor.
 • Je werkt mee aan de uitvoering van de algemene externe communicatiestrategie in de onderafdeling Informatie.
 • Je werkt mee aan de ontplooiing van de sociale netwerken van Leefmilieu Brussel en meer bepaald aan het beheer van haar Twitter-account.
 • Wanneer je op termijn evolueert naar de functie van woordvoerder·ster, zal je eveneens de interviews voor jezelf of de geïnterviewde persoon voorbereiden, zodat je duidelijke antwoorden kan geven die overeenkomen met de strategie van Leefmilieu Brussel.
 • In bepaalde omstandigheden zal een beschikbaarheid buiten de klassieke dienstregeling nodig zijn.

Profiel

Diploma*

 • Bachelor diploma, bij voorkeur in communicatie, journalistiek of sociale wetenschappen.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een relevante werkervaring is een troef, maar is geen vereiste

Kennis

 • Goede kennis van de media en hun communicatieformats.
 • Goede kennis van de sociale netwerken, in het bijzonder van Twitter.
 • Goede kennis van de grote milieu-uitdagingen.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Informaticakennis : Suite Office. Kunnen omgaan met de basistools van de belangrijkste sociale netwerken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je brengt je boodschap met overtuiging, en legt hierbij respect en empathie aan de dag ten aanzien van je gesprekspartner.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris B101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 8/01/2023 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Locatie: Site Thurn & Taxis – Havenlaan 86C – 1000 Brussel

Solliciteer Nu