Gazet van Antwerpen zoekt eindredacteur

Bij Mediahuis zoeken we …
… een Eindredacteur (freelance) voor Gazet van Antwerpen. En we denken dat jij de perfecte kandidaat bent.

Want wie we nodig hebben,
Iemand die instaat voor de coördinatie en eindredactie van Gazet van Antwerpen. Je kijkt kritisch naar de inhoud en samenstelling van de krant, brengt ideeën aan en deinst er niet voor terug om in gesprek te gaan met de redacteurs. Je staat mee in voor de taalverzorging op de website en in de papieren krant en ontfermt je over de digitale nazorg van de artikels.
Samen met de vormgevers zorg jij ervoor dat pagina’s tijdig afgeleverd worden en we elke dag opnieuw een foutloze, aantrekkelijke en kwalitatieve krant aan onze lezers afleveren.

Waarom precies jij?
Je kent Gazet van Antwerpen en hebt affiniteit met de papieren krant, de website en de digitale producten. Je bent een betrokken, energiek en contactvaardig persoon, hebt een neus voor interessante invalshoeken en je neemt initiatief. Wat ons nog in jou aanspreekt: je bent taalvaardig en reageert adequaat op late wijzigingen. Deadlines schrikken je geenszins af, maar geven je net meer energie en laten het beste in je opborrelen.

Wat houdt de job in?

Je bent paginamanager: je denkt mee na over de invulling ervan, conform de kwaliteitsnormen en redactionele principes van het nieuwsmerk Gazet van Antwerpen. Je bent een taalfreak: je kijkt alle teksten na op taalfouten, stijl, lengte en dubbele informatie. Je herschrijft indien nodig.

Je bent artikeleditor: je bewerkt de inhoud, titel, intro, quotes, bijschriften van een artikel tot een zo aantrekkelijk mogelijk geheel. Een artikel dat door jou bewerkt is, laat de lezer niet onverschillig.

Je overlegt met de grafische redactie over de keuze van foto’s en illustraties en de correcte plaatsing van artikels op een pagina.

Meer info