Webloggers en bronnenbescherming

In het oorspronkelijke voorstel dat Bourgeois in juni 2003 indiende werd onder "journalist" verstaan eenieder die informatie verwerkt in de vorm van geregelde communicatie aan het publiek. Maar de bronnenbescherming werd uiteindelijk beperkt tot beroepsjournalisten.

"Een overheidsoptreden dat ertoe leidt dat individuen zich moeten verenigen in een soort 'middenveld' om nog iets te kunnen doen, is slecht", aldus Van Braekel.

lees meer

(pdw) last pauze in na negatieve reacties

Op zijn weblog schrijft hij dat hij een paar weken "De Nieuwe Wereld" laat voor wat het is wegens de tientallen boze reacties. "wat mij al een paar dagen dwars zit is de merkwaardige nervositeit die hierdoor bij Radio 1 is ontstaan", aldus De Witte. "Hoe nerveus zijn ze? (...) toch nerveus genoeg om te melden dat mijn stuff hen de laatste tijd nogal, euh...zenuwachtig maakt."

lees meer