Uitnodiging aan alle VVJ-leden: Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 25 februari 2017 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30) Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel. 9.30 u – onthaal met koffie 10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB Agenda: Activiteitenverslag 2016, voorgesteld door de covoorzitters Debat over actuele dossiers Financiën: rekeningen 2016 en begroting 2017, voorgesteld door de nationaal secretarissen; décharge […]

lees meer

VVJ vraagt onderhoud met Justitieminister Geens over bronnengeheim na gerechtelijke zoekacties bij VRT-journalist

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vraagt een onderhoud met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt. De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist […]

lees meer

Bescherming beroepsjournalisten ten aanzien van inlichtingendiensten blijft overeind

Pro memorie: in de huidige Inlichtingenwet beschikken erkende beroepsjournalisten, zoals advocaten en artsen, over een beschermd statuut. Om het journalistieke bronnengeheim te beschermen, kunnen beroepsjournalisten slechts door de Staatsveiligheid en de Militaire Inlichtingendienst worden gevolgd wanneer ze persoonlijk en actief betrokken zouden zijn bij staatsgevaarlijke activiteiten. Bovendien moet een onafhankelijke commissie, die drie magistraten omvat, […]

lees meer

Algemene ledenvergaderingen VVJ en AVBB leveren nuttige inspiratie

Duidelijk is dat de VVJ volop moet blijven inzetten op een goed statuut en degelijke werkfaciliteiten voor professionele journalisten. In dat verband namen de algemene vergaderingen van zowel de VVJ als de federale AVBB met voldoening kennis van de fusie van hun verenigingen met die van de journalisten van de vakpers (VJPP-AJPP). Die nieuwe fusievereniging […]

lees meer

Beroepsverenigingen van journalisten fuseren

Na een lang proces van onderhandelen hebben de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP en AJPP) enerzijds en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Association des Journalistes Professionnels (AJP) anderzijds, op vrijdag 26 februari de overeenkomst ondertekend die tot hun fusie leidt.  Die fusie is historisch te noemen en ze maakt […]

lees meer

De VVJ stelt voor: De journalist van vandaag en morgen

Kom op zaterdag 12 december proeven van een gevarieerd programma dat je journalistencarrière op de rails (of een nieuw spoor) kan zetten. We hebben voor elk wat wils, zowel voor beginnende journalisten als voor beroepsjournalisten die het klappen van de zweep al kennen. In de voormiddag (10 u. – 12.30 u.) beantwoorden VVJ-medewerkers de volgende […]

lees meer

Kris Van Haver aangewezen als VVJ-voorzitter

  Haar aanduiding valt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog te bekrachtigen. Kris Van Haver was op de jongste AV al verkozen tot ondervoorzitter van de VVJ. De Raad van Bestuur heeft tevens Monica Moritz aangewezen als waarnemend ondervoorzitter ter vervanging van Kris Van Haver. Erik Verreet was op de jongste algemene ledenvergadering van februari […]

lees meer

VVJ waarschuwt voor correctionalisering persmisdrijven

Dit zou betekenen dat het openbaar ministerie elke berichtgeving en opiniëring in de media die het als ‘lasterlijk’ of ‘eerrovend’ beschouwt, heel eenvoudig voor de correctionele rechtbank zou kunnen vervolgen. Ten aanzien van beroepsjournalisten en de nieuwsmedia waarvoor zij werken, zou zoiets een al te repressief en intimiderend effect kunnen hebben. De VVJ wenst eraan te […]

lees meer

VVJ kiest nieuw bestuur

  Hier de volledige lijst van de nieuwe bestuursleden:    VVJ-BESTUURSLEDEN 2015-2019 (maximaal 21)    Voorzitter — Ondervoorzitter Kris VAN HAVER (De Tijd) Secretaris-penningmeester Erik VERREET (brugpensioen) Bestuursleden   Goele DE CORT (Brusselnieuws.be) Danny VILEYN (Brussel Deze Week) Anne-Marie CORDIA (freelance) Gie GORIS (Mo) Wouter BRUYNS (VTM) Jan DE MEULEMEESTER (VTM) Lieven VAN ASSCHE (ImageDesk)           […]

lees meer

VVJ – AVBB bezorgt nieuwe beleidsverantwoordelijken haar Memorandum

Voor BETER NIEUWS via KWALITEITSVOLLE EN ONAFHANKELIJKE JOURNALISTIEK Goed werkende, vrije en diverse nieuwsmedia leveren essentiële zuurstof voor een democratische samenleving. We raden mensen aan om erin te gaan daisy slots sister sites om de nieuw uitgevonden online slot te testen. Ze laten burgers toe zich volledig en betrouwbaar te informeren over de maatschappij, wat […]

lees meer

Algemene Vergaderingen van de VVJ – AVBB op zaterdag 23 februari

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 23 februari (vanaf 10 uur in de Zennestraat 21, 1000 Brussel) van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid. […]

lees meer

Uitnodiging statutaire algemene vergaderingen VVJ & AVBB op 8 en 15 november

Vooral de Franstalige zustervereniging AJP voert een belangrijke statutenwijziging door. In navolging van de VVJ zal ze straks ook niet-erkende journalisten toelaten als lid, zij het zonder dat die dus een officiële perskaart krijgen noch de faciliteiten daaraan verbonden. Deze ‘persmedewerkers’ kunnen wel aanspraak maken op de dienstverlening van de vereniging tegen een verminderd lidgeld. […]

lees meer