VVJ laakt interne censuur VRT

‘Communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: “Geen Commentaar”.’ Het zijn de slotzinnen van de interne memo van VRT-CEO Frederik Delaplace aan zijn personeel, journalisten incluis, afgelopen maandag.   Los van de efficiëntiekwestie –’geen commentaar’ is een lap op een rode stier – […]

lees meer

Minister Gatz wil meer duidelijkheid van de VRT

Vlaams minister van Media, Sven Gatz, heeft via een persbericht gereageerd op de bedragen die de VRT aanbiedt aan culturele organisaties en gemeenten om ter plaatse uitzendingen of reportages te maken. Hij wil weten op welke manier dat gebeurt en benadrukt dat de openbare omroep sowieso de opdracht heeft om cultuur dichter bij de mensen […]

lees meer

VVJ vraagt onderhoud met Justitieminister Geens over bronnengeheim na gerechtelijke zoekacties bij VRT-journalist

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vraagt een onderhoud met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt. De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist […]

lees meer

VVJ verwerpt uitzendverbod tegen VRT na eenzijdig kort geding

De VVJ verwerpt met klem het uitzendverbod dat de voorzitter van de Brusselse rechtbank heeft opgelegd aan de VRT voor een programma van Koppen. Om te wijzen op de gevaren van grooming – waarbij volwassenen een vals internetprofiel maken om jongeren te verleiden – maakten de programmamakers zelf een fictief FB-profiel. Daarbij werd een fictieve […]

lees meer

Mediaminister Gatz laat VRT-Nieuwsdienst zelf problemen uitklaren

    Dat antwoordt minister van Media Sven Gatz (Open VLD) op een schrijven van de VVJ, waarin die haar ongerustheid en onvrede uitte over toenemende politieke bemoeienissen bij de VRT. Met name het Canvas-programma De Afspraak kwam de voorbije weken een paar keer in een politieke storm terecht. Minister Gatz beklemtoont in zijn antwoord zijn […]

lees meer

Van politici die niet op de afspraak zijn

Zo te zien was de VRT de voorbije weken twee keer niet op de afspraak. De eerste keer was toen Bart Schols in De Afspraak op Canvas ex-Syriëstrijder Younnes Delefortrie interviewde, en dat te weinig kritisch zou hebben gedaan. Een legioen twitteraars, de naar het Nederlandse NRC Handelsblad uitgeweken Peter Vandermeersch mee op kop, nagelde […]

lees meer

VVJ vraag heroverweging besparingsplan voor de VRT

  VVJ vraagt heroverweging besparingsplan VRT     De VVJ maakt zich grote zorgen over het transformatieplan voor de VRT dat de directie heeft opgesteld. Als beroepsvereniging van journalisten kunnen we enkel herhalen dat de openbare omroep een essentiële rol te vervullen heeft op het vlak van onpartijdige nieuwsvoorziening en kwalitatieve duiding. Daarom vragen we met aandrang […]

lees meer

VRT en ‘de Keizer van Oostende’ – VVJ-mededeling

MEDEDELING VVJ OVER HET INCIDENT TUSSEN ENKELE JOURNALISTEN EN ‘DE KEIZER VAN OOSTENDE’    Zonder enige uitspraak te doen over (de correctheid van) de gebrachte informatie, noch over de (al dan niet) deontologische werkwijze van de betrokken collega’s, wenst de Raad van Bestuur van de VVJ het volgende aan te stippen:   1. De VVJ zal zoals steeds […]

lees meer

VRT-medewerkers nemen deel aan triatlon van Barcelona

Behalve Dirk Gerlo en Rob Heirbout doen ook Kris Meertens, Chris Van Den Abeele, Bart Schols, Dirk Van Zundert, Bob Dejongh en Stefan Vanaudenove mee. De VRT-medewerkers krijgen de steun van Sabine Appelmans, die de meter is van het project (en in Barcelona zal meezwemmen in een estafetteploeg). De trainingen van de VRT’ers worden begeleid […]

lees meer

De Preter nieuwe gedelegeerd bestuurder VRT

De Preter gaat op 15 september aan de slag en neemt het roer over van Piet van Roe, die sinds december 2009 de functie ad interim vervulde na het ontslag van Dirk Wauters. De zoektocht sleepte meer dan een half jaar aan, een eerste selectieronde leverde geen geschikte kandidaat op.

lees meer

Staking bij de VRT

In een gemeenschappelijk pamflet schrijven de vakbonden ACOD, ACV en VSOA dat het besparingsplan snoeit in de tewerkstelling en in het programma-aanbod: ‘Door in het VRT-aanbod te schrappen dreigen ook nog eens tientallen arbeidsplaatsen in de private audiovisuele sector verloren te gaan.’ De verkiezingsprogramma’s worden wel uitgezonden, daarover hebben de directie en vakbonden afspraken gemaakt: […]

lees meer

VVJ bekommerd om werkgelegenheid en kwaliteit VRT

Hier volgt de volledige tekst van het VVJ-communiqué naar aanleiding van het aangekondigde besparingsplan:De VVJ neemt met verwondering kennis van het drastische saneringsplan dat de VRT-directie voor de openbare omroep heeft uitgewerkt voor de komende twee jaar. De beoogde besparing van 65 miljoen euro heeft zware gevolgen voor de werkgelegenheid, niet enkel bij de omroep […]

lees meer