Nieuwe steun op til voor zelfstandige journalisten

Tot voor kort was het Vlaams beschermingsmechanisme de enige premie die zelfstandige journalisten nog konden aanvragen. Dat is veranderd. Op Vlaams niveau besliste de regering tot een opvolger van deze premie en ook federaal zijn er meerdere steunmaatregelen waar journalisten op kunnen terugvallen. Daarom, voor wie het nodig heeft, nog eens een overzicht van de […]

lees meer

Overzicht hulplijnen voor freelancejournalisten in coronatijd

Stand van zaken 15 augustus 2020 De coronacrisis is nog niet bezworen. In het licht van nieuwe opflakkeringen wordt her en der beslist tot nieuwe beperkende maatregelen die ook nu weer zwaar aankomen voor zelfstandigen. Gelukkig springen de federale en de Vlaamse overheid bij, met enkele crisismaatregelen bovenop de klassieke sociale bescherming voor zelfstandigen. Op […]

lees meer

Steun voor Franstalige dagbladpers

RTBF en RTL-TVi moesten de helft van de bijdragen terugbetalen omdat ze het toegelaten plafond van reclame-inkomsten hadden overschreden.

Elke krant krijgt voor 1999, 2001 en 2004 financiële steun die door het pas opgerichte Centrum voor Perssteun worden uitgekeerd. De bedragen voor 1999 worden verdeeld nadat RTBF en RTL-TVi een volgende schijf van hun terugbetaling betaald hebben.

lees meer

900.000 euro voor acht projecten

Een jury van onafhankelijke experts koos voor projecten van De Tijd (2), Roularta, VUM Media, Concentra, Aurex, Mediargus en Sanoma.

De financiële ondersteuning heeft twee doelstellingen. Ten eerste moeten de redacties de snelle digitalisering in het internationale perslandschap kunnen bijhouden en voorts moet kwaliteitsjournalistiek gewaarborgd blijven. Bourgeois hoopt met een "levend archief" de vakkennis van ervaren journalisten te bewaren.

lees meer

Vlaamse uitgevers krijgen opnieuw cadeau van 900.000 euro

Een evaluatie van de vorig jaar al even royaal gesubsidieerde projecten is niet bekend. De VVJ, beroepsvereniging van de Vlaamse beroepsjournalisten, heeft alvast geen weet van zinvolle initiatieven op de Vlaamse redacties die met het vele geld zouden zijn gefinancierd.

lees meer