Advies VVJ/AVBB n.a.v. wetsvoorstel om journalistieke uitzondering in privacyregeling open te trekken

Schriftelijk advies van VVJ/AVBB aan de Commissie voor Justitie van de Kamer m.b.t. DOC 55 2694   Het wetsvoorstel van de dames volksvertegenwoordigers in de Belgische Kamer Eva Platteau en Julie Chanson (Ecolo-Groen) wil de definitie van ‘journalistiek’ in artikel 24 van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met […]

lees meer

GDPR-waakhond is samengesteld

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die moet waken over de naleving van de GDPR in België, is een feit. De Kamer van volksvertegenwoordigers formaliseerde de benoeming van de vijf directeurs. David Stevens wordt directeur van het algemeen secretariaat. Charlotte Dereppe leidt de eerstelijnsdienst. Alexandra Jaspar wordt hoofd van het kenniscentrum, Peter Van den Eynde van de inspectiedienst […]

lees meer

GDPR & journalistiek: aan de slag

MediAcademie en VVJ organiseerden op 20 november 2018 een vorming over de betekenis van de GDPR voor de journalistiek. Sinds 25 mei is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht gegaan en kort nadien keurde het Belgische parlement een implementatiewet goed. Wat zijn nu de concrete implicaties voor redacties en journalisten? Welke […]

lees meer

Helft klachten over privacy

De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak. Nieuwe richtlijn Spraakmakend waren de klachten […]

lees meer

Debat over pers en privacy woedt volop, ook binnen VVJ

Marc Van de Looverbosch plaatste in zijn \'edito\' serieuze kanttekeningen bij al te expliciete foto\'s die twee kranten publiceerden van een zestienjarig meisje dat haar jongere zus zwaar zou hebben mishandeld. En hij herinnerde daarbij aan de nieuwe Code voor deontologie, die de Raad voor de Journalistiek pas goedkeurde.

lees meer

Ook gewezen BV heeft recht op privacy

Dat staat in een beslissing die de Raad voor de Journalistiek heeft genomen na een klacht die was ingediend door de vroegere zangeres Conny Fabry tegen Dag Allemaal. De Raad vindt ook dat de journalist niet fair heeft gehandeld door een telefoongesprek van Fabry met hem voor te stellen als een interview.

lees meer