Persvrijheid in de wereld door een Vlaamse journalistenbril: (her)beluister het VVJ-debat van 3 mei

België staat nu 11de in de wereldranglijst van de persvrijheid volgens Reporters Without Borders. Niet slecht, maar alles kan beter natuurlijk. En wie garandeert dat het er in de toekomst niet sléchter aan zal toegaan dan vandaag? Naar aanleiding van en pal op de internationale dag van de persvrijheid, liet de VVJ op maandag 3 mei […]

lees meer

Onderhandelingen over Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op slot

De besprekingen over de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zitten muurvast. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers raken het niet eens over wie onder de bescherming van de regeling zou vallen. De Richtlijn wil betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en een meer performante handhaving van de regels. Tegelijk wil ze […]

lees meer

Tegen de polarisering

We beleven tijden met een hoge polariseringsgraad. Vooral de migratiestroom en de moeilijke integratie van nieuwkomers plaatsen bevolkingsgroepen tegenover elkaar. De tegenstellingen uiten zich in vinnige debatten, soms ook in geweld. De klimaatwijziging zorgt voor extra spanningen, en intussen neemt de kloof tussen rijk en arm verder toe. En dan flakkeren regelmatig de klassieke nationalistisch-communautaire […]

lees meer

Media moeten diverser

Dat was de boodschap van Mediaminister Ingrid Lieten (sp.a) op een netwerkmoment over ‘de media als koplopers in het diversiteitsbeleid’. Lieten overliep een reeks projecten die – veelal met haar financiële steun – hadden ingezet op meer ‘kleur’ in het aanbod. “Projecten bij ATV, Concentra, Roularta en MO* zullen duurzame resultaten hebben”, zei ze. “Sommige […]

lees meer

Lieten gaat voor ‘breed sociaal pact’ voor de media

De bedoeling, aldus de minister, is te komen tot een “breed sociaal pact” voor de mediasector. Dat moet inspelen op de problemen die er zijn inzake werkomstandigheden op redacties en belendende percelen. Anders uitgedrukt moet het pact lijnen uitzetten voor een beter talentmanagement in de mediabedrijven. Lieten wil de werkzaamheden van de rondetafelconferentie baseren op […]

lees meer

Journalisten, verenigt u!

Buelens beweert dat media hoe langer meer en meer focussen op het choquante in plaats van het interessante, dat ze teveel inspelen op wat verondersteld wordt dat de lezers willen, dat ze ook in politieke berichtgeving vooral aandacht hebben voor incidentjournalistiek, zich bezondigen aan grijnsjournalistiek en stemmingmakerij, te weinig controle uitoefenen op berichten die overgenomen […]

lees meer

VVJ en vakbonden leggen directies en overheden crisisplan voor de media voor

lees meer

Media in ‘cultuurshock’

Op hun website zetten de cultuurjournalisten – onder wie nogal wat freelancers – hun visie uiteen en kunnen geïnteresseerden de actie steunen door het doorsturen van een mail, door het bestellen van pins en affiches en door het doneren van een bijdrage voor het dekken van de kosten van de actie. Een papieren petitie kan […]

lees meer

Solidair protest tegen ontslaggolf in de media

De theaterzaal Box van de KVS in Brussel bleek donderdag te klein om iedereen plaats te geven die naar de meeting van VVJ en vakbonden was afgezakt. De manifestatie ging onder de ordewoorden ‘Voor een overwogen en respectvolle aanpak van de mediacrisis’ en ‘Voor een behoud van de kwaliteit van het nieuws.’ VVJ-voorzitter Marc Van […]

lees meer

Jef Lambrecht over de media

Dat was de bottomline van een beklijvende toespraak die Jef Lambrecht (VRT-radio) onlangs hield op het jaarcongres van de European Association for International Education. De tekst, royaal gevuld met feiten en beschouwingen over journalistiek, kunt u hier integraal downloaden (pdf).

lees meer

Mediadebat over Vlaamse en Nederlandse media

    Yves Desmet, Hendrik-Jan Schoo, Louis Tobback, Benno Barnard en Piet Piryns nemen aan het debat – “De toestand is hopeloos maar niet ernstig” – deel. De Nederlandse journalist Frénk van der Linden zal het debat leiden.

lees meer

Paus wijst media op hun verantwoordelijkheid

Volgens de paus kunnen de media de solidariteit tussen mensen bevorderen. Maar veel hangt volgens hem af van hoe de media gebruikt worden. Benedictus XVI zegt dat media de kennis en dialoog kunnen bevorderen, maar dat ze ook vooroordelen en het wantrouwen tussen individuen en volkeren kunnen voeden.

lees meer