Het opgefriste abc over het aanvullend journalistenpensioen

Pol Deltour en Charlotte Michils Loontrekkende beroepsjournalisten krijgen, wanneer ze met pensioen gaan, een door de wet gewaarborgd meer dan aardig extraatje in de vorm van een aanvullend pensioenbedrag. Per jaar dat er is gewerkt als loontrekkende beroepsjournalist, komt er 1/3 van het gewone pensioen bij. Dat veronderstelt dan wel dat de werkgever en de […]

lees meer

Aanvullend journalistenpensioen volledig in ere hersteld

  De herinvoering van het journalistenpensioen – een supplement van een derde van het gewone werknemerspensioen dat met eigen bijdragen van de mediasector wordt gefinancierd – gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. Dit komt neer op een naadloze overgang met het stelsel zoals het voor de afschaffing bestond. Enige nieuwigheid is dat er […]

lees meer

Regering geeft groen licht aan herinvoering journalistenpensioen

Het wetsontwerp tot ‘intrekking van de afschaffing’ van het aanvullende journalistenpensioen is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Vervolgens gaat de tekst naar het parlement, voor een bespreking in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Al bij al worden daar nauwelijks of geen problemen meer verwacht, wordt gezegd op het […]

lees meer

Dossier journalistenpensioen evolueert in positieve zin

Een AVBB-delegatie had maandag 20 februari een nieuw contact met het kabinet Pensioenen en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). De RvP bevestigde haar eerdere cijfers over de evolutie van bijdragen en uitkeringen voor het aanvullende journalistenpensioen. Die tonen aan dat het stelsel in het verleden niet enkel in theorie maar ook in de praktijk zelffinancierend was. Meer nog: in […]

lees meer

Algemene Vergadering AVBB in de bres voor aanvullend journalistenpensioen

Het aanvullende journalistenpensioen was een van de actuele topics die aan de orde zijn gekomen tijdens de ledenvergadering van de Belgische journalistenvereniging, afgelopen zaterdag.  Andere nog altijd hete hangijzers zijn de saneringen die mediahuizen aan het doorvoeren zijn, het omzetten van een deel van de journalistenvergoedingen in auteursrechten – om te besparen op de loonlasten […]

lees meer

Het aanvullend journalistenpensioen: positieve cijfers, positieve kentering

  De AVBB ontmoette op 24 januari het kabinet van Pensioenen om te overleggen over de toekomst van het aanvullende journalistenpensioen, dat sinds 1 januari jl. formeel is afgeschaft. De ultieme reden die hiervoor werd opgegeven was dat het stelsel, dat door de sector zelf werd gefinancierd, deficitair zou zijn. Bij het gesprek met Pensioenen […]

lees meer

Regering schaft aanvullende journalistenpensioen in zijn huidige vorm af maar belooft nieuw regime

De AVBB had bij Van Quickenborne een onderhoud gevraagd naar aanleiding van diens bruuske aankondiging dat hij het aanvullende journalistenpensioen, zoals het sinds 1971 wettelijk is gewaarborgd, wilde opdoeken. Die aankondiging sloeg de getroffen 3500 loontrekkende beroepsjournalisten met verstomming. Het pensioensupplement in kwestie wordt immers door de mediasector zelf gefinancierd, via aanvullende sociale bijdragen ten […]

lees meer

AVBB blijft behoud aanvullend journalistenpensioen eisen

Op voorstel van de regering-Di Rupo heeft alvast de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen maandag goedgekeurd. De ingreep komt donderdag aan bod in de plenaire Kamer en gaat vervolgens – maar nog voor Kerstmis – naar de Senaat.   De AVBB begrijpt nog altijd niet waarom Pensioenminister Van […]

lees meer

Van Quickenborne berooft beroepsjournalisten van zelfbetaalde pensioensupplement

Dringend is het allemaal wel. Vandeweek wil de regering-Di Rupo nog haar ontwerp van programmawet door het parlement loodsen, en daar is de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen stoemelings ook in opgenomen. Naar de reden voor deze holdup is het raden, want de federale overheid realiseert er geen enkele besparing mee. Het journalistenpensioen is (was?) […]

lees meer