Het nieuwe fiscale regime voor auteursrechtenvergoedingen uitgelegd

De programmawet van 26 december 2022 hervormt het fiscale voordeelregime voor auteursrechtenvergoedingen. Wat zijn de praktische gevolgen daarvan voor journalisten? Charlotte Michils Het auteursrecht beschermt journalistiek werk Een werk wordt auteursrechtelijk beschermd als er twee voorwaarden vervuld zijn. Zo moet er sprake zijn van een concreet werk zoals een krantenartikel of persfoto. Ideeën – hoe […]

lees meer

Hervorming fiscaal regime auteursrechten: oproep aan de parlementsleden

Betreft: Ontwerp van Programmawet van 24 november 2022 – Titel 6 – Financiën – Hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten – dringend verzoek tot aanpassing ten behoeve van zelfstandige journalisten   Geachte mevrouw, heer volksvertegenwoordiger,   Zoals bekend wil de minister van Financiën, via het ontwerp van Programmawet dat momenteel in de Kamer wordt […]

lees meer

Financiën belooft meer duidelijkheid over fiscaliteit vergoedingen voor journalisten

Sinds een wet van 2008 een fiscaal voordeeltarief van 15% voor auteursrechten bepaalt, wordt een pak journalisten voor hun freelancewerk in die vorm (en niet langer in klassieke honoraria) vergoed. Voor veel journalisten geeft dit voorlopig geen problemen, maar anderen zagen zich wél geconfronteerd met een weerspannige belastingcontroleur. De VVJ maakte onlangs nog een stand van […]

lees meer