Vlaamse uitgevers schrappen wettelijke BTW-vrijstelling voor freelancejournalisten

De Vlaamse uitgevers hebben in onderling overleg beslist om al hun feelancejournalisten voortaan te laten factureren met BTW. De VVJ is verbaasd en ontgoocheld: de BTW-vrijstelling voor zelfstandige schrijvende journalisten was sinds 1993 wettelijk verworven en leverde nooit problemen op. Met de ingreep willen de uitgevers hun eigen administratie vereenvoudigen maar bezorgen ze het gros […]

lees meer

Fiscaal advies voor VVJ-leden

  Elk jaar weer worstelen journalisten met enkele specifieke vragen over hun belastingaangifte. Hou ik me aan de wettelijk bepaalde forfaitaire beroepskosten, of geef ik werkelijke beroepskosten op? En welke dan? Of: hoe zit dat nu met auteursrechtenvergoedingen, die ofwel door de opdrachtgever of door de JAM zijn betaald? Wie daarover vragen heeft, kan terecht bij Ivan Declercq, […]

lees meer

Contract bepalend voor mogelijkheid fiscale optimalisatie auteursrechten

Eindelijk meer duidelijkheid over fiscaal statuut van journalistieke auteursrechten Contract bepalend voor mogelijkheid om fiscaal voordeelregime auteursrechten te genieten De FOD Financiën publiceerde op woensdag 22 oktober dan toch een lang verwachte circulaire over de wijze waarop journalisten gebruik kunnen maken van het fiscale voordeelregime voor auteursrechten. Wat houdt de circulaire in?   Leidraad van de […]

lees meer

Infoavond belastingaangifte

Net als vorige jaren komt belastingconsulent Walter Van den Brande op uitnodiging van de VVJ een uiteenzetting geven over waar je allemaal rekening moet mee houden als je je belastingaangifte invult. Hoe zit dat met de beroepskosten? Geef je je werkelijke kosten aan, ook als je loontrekkende bent? En hoe geef je je auteursrechten aan? Wat […]

lees meer

Belastinginspectie focust op freelancejournalisten

  “We hebben zes dossiers ontvangen van freelancers, onder wie twee beroepsjournalisten”, zegt Jean-François Dumont, adjunct-nationaal secretaris van de AJP (Franstalige zusterorganisatie van de VVJ). Maar bij de AJP verwachten ze dat nog freelancers zullen aankloppen. Want de actie van de ISI gaat als een lopend vuurtje door het journalistengilde. “We raden de getroffen journalisten […]

lees meer

Belastingcontrole Antwerpen neemt protocol auteursrechten aan

De betrouwbare instanties waar de belastingcontroleur het over heeft, zijn de VVJ en de Vlaamse Dagbladpers. Die zijn begin 2010 een protocol overeengekomen waarin werd gesteld dat de vergoedingen voor zelfstandige journalisten in hoofdberoep voor 70% bestaan uit honorarium (vergoeding voor het geleverd werk) en voor 30% uit auteursrechten (vergoeding voor de cessie of concessie […]

lees meer

De journalist en de fiscus

Daarbij heeft hij een Power Point-presentatie gegeven, die VVJ-leden, via hun paswoord, hier kunnen vinden. Daarnaast is in De Journalist een overzicht gegeven van hoe je het best je belastingaangifte invult. Dat artikel vind je, ook weer via je paswoord, hier.

lees meer

Fiscale voordeelregeling voor auteursrechten – en wat met beroepsinkomsten en sociaal statuut ?

De fiscale voordeelregeling voor auteursrechten ging op 1 januari 2008 retroactief van start, ook al werd ze pas medio 2008 definitief door het parlement goedgekeurd. Afgelopen jaar was dus het eerste waarin het nieuwe regime volop uitwerking kreeg.

lees meer

Fiscaal advies voor journalisten

    De infoavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Residence Palace, Wetstraat 155 in Brussel. Spreker is belastingconsulent Walter Van den Brande, die voor journalisten eerder al een uiteenzetting is komen geven over het al dan niet werken met een vennootschap. De avond is gratis en alleen bedoeld voor leden van […]

lees meer