VVJ veroordeelt schaduwen Apache-journalisten door Land Invest Group

De Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group blijkt privé-detectives 60.000 euro te hebben betaald om journalisten van Apache te schaduwen. De VVJ bekijkt met Apache wat hiertegen te doen. Het schaduwen gebeurde na onthullingen over omstreden bouwdossiers en over de nauwe relaties tussen Antwerpse beleidsverantwoordelijken en topman Erik Van der Paal van Land Invest Group. Die […]

lees meer

VVJ vraagt onderhoud met Justitieminister Geens over bronnengeheim na gerechtelijke zoekacties bij VRT-journalist

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vraagt een onderhoud met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt. De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist […]

lees meer

Bescherming beroepsjournalisten ten aanzien van inlichtingendiensten blijft overeind

Pro memorie: in de huidige Inlichtingenwet beschikken erkende beroepsjournalisten, zoals advocaten en artsen, over een beschermd statuut. Om het journalistieke bronnengeheim te beschermen, kunnen beroepsjournalisten slechts door de Staatsveiligheid en de Militaire Inlichtingendienst worden gevolgd wanneer ze persoonlijk en actief betrokken zouden zijn bij staatsgevaarlijke activiteiten. Bovendien moet een onafhankelijke commissie, die drie magistraten omvat, […]

lees meer

Huiszoekingen en inbeslagnemingen bij journalisten miskennen het bronnengeheim flagrant

De aanleiding voor de zoekacties is het vermoeden dat particulieren, onder wie ook journalisten, over apparaten zouden beschikken waarmee communicaties van de politie- en veiligheidsdiensten in het kader van het Astrid-communicatienetwerk kunnen worden onderschept. De VVJ ontzegt justitie en politie geenszins het recht om hiernaar onderzoek te voeren. Alleen moet dit gebeuren met respect voor […]

lees meer

Bronnengeheim is geen privilege

De studiedag was opgezet door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten van België (AVBB), de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent, de ULB en de Internationale en Europese federaties van journalisten. Aanleiding was de Werelddag van de persvrijheid, woensdag 3 mei.

lees meer

Outing ‘Deep Throat’ illustreert belang bronnengeheim

De journalisten van The Washington Post die indertijd het schandaal uitbrachten, bevestigden dat Felt hun fameuze 'Deep Throat' was. In 1974 moest Richard Nixon naar aanleiding van de onthullingen in de 'Post' ontslag nemen als president van de VS. Medewerkers van Nixon hadden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen ingebroken in het hoofdkwartier van de Democratische Partij en er afluisterapparatuur geplaatst.

lees meer

Bronnenwet in Belgisch Staatsblad

Koning Albert II heeft de bronnenwet op 7 april bekrachtigd. Eerder keurden de Kamer en Volksvertegenwoordigers en de Senaat de tekst unaniem goed. De inwerkingtreding van de wet komt niks te vroeg. In de jongste weken is de Belgische Staat weeral drie keer tot de orde geroepen voor de schending van het bronnengeheim van journalisten. […]

lees meer

Opinie: Bescherming journalistiek bronnengeheim geen vrijbrief voor ongebreidelde journalistiek

Om een vrijbrief voor ongebreidelde en onverantwoorde journalistiek gaat het, zoals sommige critici lijken te vrezen, niet. Wel integendeel: de regeling stelt voor journalisten de uitdaging om correct met hun informatiebronnen om te gaan alleen maar nog meer op scherp. Dat veronderstelt dan wel dat ook de bedrijfsleiders meewillen.

lees meer

Kamer keurt wet tot bescherming bronnengeheim goed

Rest nog de publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen daarna treedt de wet in werking. De AVBB hoopt dat gerechts- en politiefunctionarissen in het land onmiddellijk kennis nemen van de inhoud en implicaties ervan. Foto: dekamer.be

lees meer

Webloggers en bronnenbescherming

In het oorspronkelijke voorstel dat Bourgeois in juni 2003 indiende werd onder "journalist" verstaan eenieder die informatie verwerkt in de vorm van geregelde communicatie aan het publiek. Maar de bronnenbescherming werd uiteindelijk beperkt tot beroepsjournalisten.

"Een overheidsoptreden dat ertoe leidt dat individuen zich moeten verenigen in een soort 'middenveld' om nog iets te kunnen doen, is slecht", aldus Van Braekel.

lees meer

Kamercommissie Justitie unaniem achter bronnengeheim

Patrick De Groote (N-VA) trok zijn amendement tot uitbreiding van de bronnenbescherming tot niet-professionele journalisten weer in, na een vraag van de AVBB in die zin. Enkel wie vergoed wordt voor zijn journalistieke werk – ook al is dat in bijberoep – valt dus onder de bescherming. Van zijn kant zag Olivier Maingain (FDF) uiteindelijk […]

lees meer

Amerikaanse journalisten moeten bronnen onthullen

Cooper en Miller beweren dat ze het recht hebben om hun bronnen geheim te houden, ze verwijzen daarvoor naar de First Amendment. Maar de rechtbank oordeelde dat er geen enkele reden is om zich op het First Amendment te beroepen om de bronnen te beschermen. Indien de twee journalisten hun bronnen niet onthullen riskeren ze […]

lees meer