VRT scherpt Belang-nota aan

Het collega van hoofdredacteurs van de VRT benadrukken dat Bracke toen deontologisch en journalist correct gehandeld heeft. Maar volgens de omroep mag Vlaams Belang niet behandeld worden als andere partijen: "De VRT-nieuwsdiensten zijn politiek neutraal en afstandelijk, maar conform zijn decretale opdracht kan de VRT geen instrument zijn voor het verspreiden van standpunten en meningen van bewegingen of partijen die afbreuk doen aan democratie en verdraagzaamheid en openlijk oproepen tot discriminatie."

lees meer