AVBB laakt informatiecontroledwang regering

  Regering dreigt in haar informatiecontroledwang journalistiek bronnengeheim te versmachten De AVBB neemt met grote ongerustheid kennis van regeringsplannen om in het kader van de strijd tegen de terreur ook de vrije informatiestroom en het bronnengeheim van journalisten in te perken. De strengere beteugeling van de schending van het beroepsgeheim, die de minister van Justitie […]

lees meer

Algemene ledenvergaderingen VVJ en AVBB leveren nuttige inspiratie

Duidelijk is dat de VVJ volop moet blijven inzetten op een goed statuut en degelijke werkfaciliteiten voor professionele journalisten. In dat verband namen de algemene vergaderingen van zowel de VVJ als de federale AVBB met voldoening kennis van de fusie van hun verenigingen met die van de journalisten van de vakpers (VJPP-AJPP). Die nieuwe fusievereniging […]

lees meer

Algemene Vergaderingen van de VVJ – AVBB op zaterdag 23 februari

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 23 februari (vanaf 10 uur in de Zennestraat 21, 1000 Brussel) van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid. […]

lees meer

Uitnodiging statutaire algemene vergaderingen VVJ & AVBB op 8 en 15 november

Vooral de Franstalige zustervereniging AJP voert een belangrijke statutenwijziging door. In navolging van de VVJ zal ze straks ook niet-erkende journalisten toelaten als lid, zij het zonder dat die dus een officiële perskaart krijgen noch de faciliteiten daaraan verbonden. Deze ‘persmedewerkers’ kunnen wel aanspraak maken op de dienstverlening van de vereniging tegen een verminderd lidgeld. […]

lees meer

Regering schaft aanvullende journalistenpensioen in zijn huidige vorm af maar belooft nieuw regime

De AVBB had bij Van Quickenborne een onderhoud gevraagd naar aanleiding van diens bruuske aankondiging dat hij het aanvullende journalistenpensioen, zoals het sinds 1971 wettelijk is gewaarborgd, wilde opdoeken. Die aankondiging sloeg de getroffen 3500 loontrekkende beroepsjournalisten met verstomming. Het pensioensupplement in kwestie wordt immers door de mediasector zelf gefinancierd, via aanvullende sociale bijdragen ten […]

lees meer

VVJ / AVBB kiest nieuw bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2011-2015 is in grote lijnen een voortzetting van de vorige Bestuursraad, en wordt nog versterkt met vijf nieuwe leden: Hans Brockmans (Trends), Wouter Bruyns (VTM), Filip De
Rycke (TV Brussel), Monica Moritz (freelance programmamaker) en Lieven Van Assche (freelance fotojournalist en voorzitter Vereniging van Beeldjournalisten).

lees meer

Zaterdag kiezen VVJ en AVBB nieuw bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING VVJ 26 februari 2011 BESTUURSVERKIEZINGEN 2011 – 2015 Kandidaten Voorzitter: Marc VAN DE LOOVERBOSCH (VRT-radio) Ondervoorzitter: Hubert VAN HUMBEECK (Knack) Secretaris-penningmeester: Frans WAUTERS (JAM) Bestuurslid: – Hans BROCKMANS (Trends) – Wouter BRUYNS (VTM, freelance) – Filip DE RYCKE (TV Brussel) – Luc DE SMET (VRT, freelance) – Farid EL MABROUK (Belga) – Marc […]

lees meer

AVBB verwerpt verbanning Wetstraatpers

Amper 24 uur voor de opening van het nieuwe parlementair jaar ontvingen alle hoofdredacteuren een brief van Kamervoorzitter Flahaut. Daarin legt de Kamervoorzitter eenzijdig “bewarende en tijdelijke maatregelen” op om “de kwaliteit van de informatie” te verzekeren. Concreet mogen journalisten niet meer binnen in de leeszaal, de conferentiezaal en de gangen vlakbij het parlementaire halfrond. […]

lees meer

Belga-incident bevestigt nood aan professionele journalistiek

Voor de AVBB bevestigt het incident dat burgerjournalistiek nooit in de plaats kan komen van professionele journalistiek. Nog afgezien van de reële mogelijkheden van kwade trouw, kunnen niet-professionele journalisten onmogelijk de kwaliteit en deontologie waarborgen die beroepsjournalisten wel bieden.

lees meer

VVJ/AVBB deelt met advocaten en artsen ongerustheid over verplichte databewaring

De Belgische overheid moet de Europese richtlijn in kwestie binnenkort omzetten in nationale wetgeving. Naar aanleiding hiervan richtten de genoemde organisaties het platform Bewaar je Privacy op. Volgens de Liga voor Mensenrechten vormt de regeling een serieuze uitholling van het recht op privacy. Alle burgers worden als potentiële verdachten beschouwd, en daarom wordt van iedereen […]

lees meer

Uitnodiging algemene ledenvergadering VVJ en AVBB van 14 februari

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN VVJ / AVBB zaterdag 14 februari 2009 vanaf 9u30 in het IPC, Résidence Palace – blok C Wetstraat 155 te 1040 Brussel. OPEN VOOR ALLE LEDEN STEMRECHT (of volmachtrecht) ENKEL VOOR ERKENDE BEROEPSJOURNALISTEN DIE VVJ-/AVBB-LID ZIJN 9u30 KOFFIE 10u ALGEMENE LEDENVERGADERING VVJ Agenda: Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur Financiën: voorstelling rekeningen […]

lees meer

AVBB betreurt houding De Gucht in Harry Potter-incident met Het Laatste Nieuws

Karel De Gucht (VLD) had in een interview met Het Laatste Nieuws van zaterdag de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende in weinig diplomatieke woorden omschreven, ondermeer als een 'kruising van Harry Potter en stijve kleinburgerlijkheid'. De Gucht ziet hierin een reden waarom Nederland afgelopen week in een referendum de Europese grondwet afwees. De Belgische ambassadeur is op het matje geroepen in Den Haag - een uitzonderlijke diplomatieke démarche.

lees meer