Het nieuwe fiscale regime voor auteursrechtenvergoedingen uitgelegd

De programmawet van 26 december 2022 hervormt het fiscale voordeelregime voor auteursrechtenvergoedingen. Wat zijn de praktische gevolgen daarvan voor journalisten? Charlotte Michils Het auteursrecht beschermt journalistiek werk Een werk wordt auteursrechtelijk beschermd als er twee voorwaarden vervuld zijn. Zo moet er sprake zijn van een concreet werk zoals een krantenartikel of persfoto. Ideeën – hoe […]

lees meer

Hervorming fiscaal regime auteursrechten: oproep aan de parlementsleden

Betreft: Ontwerp van Programmawet van 24 november 2022 – Titel 6 – Financiën – Hervorming van het fiscaal regime voor auteursrechten – dringend verzoek tot aanpassing ten behoeve van zelfstandige journalisten   Geachte mevrouw, heer volksvertegenwoordiger,   Zoals bekend wil de minister van Financiën, via het ontwerp van Programmawet dat momenteel in de Kamer wordt […]

lees meer

Voor wie meer wil weten over auteursrechten…

Op maandag 8 februari waren Anne-Lize Vancraenem (JAM) en Pol Deltour (VVJ) te gast in de Arteveldehogeschool Gent, om aanwezigen wegwijs te maken in het kluwen van auteursrechten. Heb je deze infosessie gemist? Annelies Roosen maakte een compilatie van de avond, die je kunt bekijken op onze Facebookpagina. Ook de presentaties van de VJJ en […]

lees meer

23 april: werelddag van de auteursrechten

  De IFJ en haar Europese poot EFJ merken op dat wereldwijd journalisten nog altijd worden gedwongen om hun auteursrechten af te staan aan hun werkgevers. Die overdrachten betreffen zowel hun morele als hun patrimoniale rechten, en geven uitgevers of omroepen onbeperkt en exclusief de mogelijkheid om het journalistieke werk uit te baten. Vaak kunnen zij het journalistieke […]

lees meer

Belasting auteursrechten blijft 15 procent

Maandag 26 november kondigde de auteursvereniging Sabam aan dat de federale overheid ook auteursrechten, net als andere roerende inkomsten, tegen een tarief van 25% zou belasten, terwijl dat sinds 2008 maar 15% was. De belasting zou dan wel “bevrijdend” zijn, dus niet meer te vermelden op de belastingaangifte. De artistieke en journalistieke wereld stond meteen in […]

lees meer

Uitgevers trachten nieuw fiscaal voordeel auteursrechten in te pikken

Sommige uitgevers, en La Libre Belgique heeft de spits afgebeten, delen hun medewerkers mee dat zij de normale vergoedingen, die vroeger als beroepsinkomsten aan de fiscus werden aangegeven, gedeeltelijk of zelfs volledig herkwalificeren als auteursrechten. De Brusselse krant stelt zelfs voor om de tarieven verminderen, wat toch gecompenseerd zou worden door het nieuwe gunstregime en […]

lees meer