Algemene ledenvergaderingen VVJ en AVBB leveren nuttige inspiratie

Duidelijk is dat de VVJ volop moet blijven inzetten op een goed statuut en degelijke werkfaciliteiten voor professionele journalisten. In dat verband namen de algemene vergaderingen van zowel de VVJ als de federale AVBB met voldoening kennis van de fusie van hun verenigingen met die van de journalisten van de vakpers (VJPP-AJPP). Die nieuwe fusievereniging […]

lees meer

Algemene Vergaderingen van de VVJ – AVBB op zaterdag 23 februari

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 23 februari (vanaf 10 uur in de Zennestraat 21, 1000 Brussel) van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid. […]

lees meer

Uitnodiging statutaire algemene vergaderingen VVJ & AVBB op 8 en 15 november

Vooral de Franstalige zustervereniging AJP voert een belangrijke statutenwijziging door. In navolging van de VVJ zal ze straks ook niet-erkende journalisten toelaten als lid, zij het zonder dat die dus een officiële perskaart krijgen noch de faciliteiten daaraan verbonden. Deze ‘persmedewerkers’ kunnen wel aanspraak maken op de dienstverlening van de vereniging tegen een verminderd lidgeld. […]

lees meer