Nota AVBB naar aanleiding van de Anti-SLAPP Aanbeveling (EU) 2022/758 van de Commissie van 27 april 2022

  Wat is SLAPP? Het Engelstalige acroniem ‘SLAPP’ staat voor ‘strategic lawsuit against public participation’. In het Nederlands wordt dat ‘strategische rechtszaken tegen publieke participatie’. SLAPP-zaken zijn kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures. Het gaat om oneigenlijk gebruik van civiel- en strafrechtelijke procedures om (onderzoeks)journalisten, academici, ngo’s en het maatschappelijk middenveld het zwijgen op te […]

lees meer

VVJ herinnert aan aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding

De VVJ oordeelt het daarom opportuun te herinneren aan de ‘Aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding’ die ze samen met de Werkgroep Verder en de Raad voor de Journalistiek op papier heeft gezet. Een oproep in die zin is maandag verstuurd naar alle Vlaamse hoofdredacties en VVJ-vertegenwoordigers. De VVJ sluit zich daarentegen niet aan bij […]

lees meer