VVJ/AVBB deelt met advocaten en artsen ongerustheid over verplichte databewaring

De Belgische overheid moet de Europese richtlijn in kwestie binnenkort omzetten in nationale wetgeving. Naar aanleiding hiervan richtten de genoemde organisaties het platform Bewaar je Privacy op. Volgens de Liga voor Mensenrechten vormt de regeling een serieuze uitholling van het recht op privacy. Alle burgers worden als potentiële verdachten beschouwd, en daarom wordt van iedereen […]

lees meer

Info belastingaangifte

Aan de VVJ-redactieafgevaardigden is een samenvatting gestuurd van de punten waar journalisten wellicht het meest belangstelling voor zullen hebben. VVJ-leden die de slides van de voorstelling van de belastingconsulent willen zien, kunnen daarvoor terecht op op deze pagina (pdf).

lees meer

Journalisten spoelen de lente door

Door journalisten wordt anno 2009, in tegenstelling tot vroeger, nog maar weinig gedronken tijdens het schrijven van artikelen. Was het vroeger nog heel gewoon om na de deadline de kroeg in te duiken, tegenwoordig wordt het nog maar weinig gedaan. ‘We moeten naar de kinderen’, zo zeggen ze. Op donderdag 28 MEI maken we daar […]

lees meer

Uitnodiging algemene ledenvergadering VVJ en AVBB van 14 februari

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN VVJ / AVBB zaterdag 14 februari 2009 vanaf 9u30 in het IPC, Résidence Palace – blok C Wetstraat 155 te 1040 Brussel. OPEN VOOR ALLE LEDEN STEMRECHT (of volmachtrecht) ENKEL VOOR ERKENDE BEROEPSJOURNALISTEN DIE VVJ-/AVBB-LID ZIJN 9u30 KOFFIE 10u ALGEMENE LEDENVERGADERING VVJ Agenda: Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur Financiën: voorstelling rekeningen […]

lees meer

Solidair protest tegen ontslaggolf in de media

De theaterzaal Box van de KVS in Brussel bleek donderdag te klein om iedereen plaats te geven die naar de meeting van VVJ en vakbonden was afgezakt. De manifestatie ging onder de ordewoorden ‘Voor een overwogen en respectvolle aanpak van de mediacrisis’ en ‘Voor een behoud van de kwaliteit van het nieuws.’ VVJ-voorzitter Marc Van […]

lees meer

VVJ en vakbonden organiseren meeting over de mediacrisis op donderdag 8 januari 2009

De aankondigingen van collectieve ontslagen en het dumpen van vele freelancers zijn hard aangekomen op de werkvloeren van de Vlaamse mediahuizen. Zowat iedereen betwijfelt of deze snoeiharde en asociale ingrepen nodig zijn om een mogelijk conjunctureel probleem aan te pakken. Intussen zijn de plannen van de mediabazen ronduit nefast voor de kwaliteit van het nieuws. […]

lees meer

Persfotografen Corelio voeren acties op – teken de petitie ‘Red de Persfotografie’

Het Nieuwsblad wil vanaf januari voor de regionale berichtgeving redacteuren op pad sturen met een digitaal fototoestel. 35 fotojournalisten verliezen daardoor hun werk. De persfotografen vroegen de Coreliodirectie om de maatregel met 3 maanden op te schorten, om iedereen enigszins toe te laten naar een andere broodwinning uit te kijken. Verscheidene getroffen fotografen werkten gedurende […]

lees meer

Prikacties bij Het Nieuwsblad en De Morgen

Bij De Morgen legde de redactie het werk neer van 15 uur tot 16 uur. De prikactie volgde op een geheime stemming, waarbij 60 van de 66 aanwezige redactieleden zich bij de actie aansloten. De redactie is van plan de acties geleidelijk aan op te voeren, tot er rekening wordt gehouden met haar bezwaren tegen […]

lees meer

Mediaplatform VVJ en vakbonden eisen overlegde en respectvolle crisisaanpak in de mediasector

(Hieronder volgt de platformtekst die VVJ en vakbonden op 9 december hebben goedgekeurd:) In de Vlaamse mediasector staan vele honderden banen op de tocht. Bij de VRT moeten 150 mensen weg. Corelio (De Standaard/Het Nieuwsblad) kondigde een collectief ontslag van 60 personeelsleden aan alsook de stopzetting van een pak tijdelijke contracten. Bij De Morgen is […]

lees meer

SANERINGEN OP REDACTIES NEFAST VOOR KWALITEIT VAN HET NIEUWS

(Volgend standpunt is door de Raad van Bestuur van de VVJ goedgekeurd op 4 december 2008) De VVJ is verbijsterd over de sociale bloedbaden die de jongste dagen in de mediasector worden aangericht. Stuk voor stuk gaat het om persoonlijke drama’s in een sector waar de arbeidsplaatsen sowieso al schaars zijn en duur betaald worden […]

lees meer

VVJ steunt Humo en verwerpt gerechtelijke censuur van de pers

De censuurmaatregel gaat fundamenteel in tegen het recht van kritiek, satire en parodie, dat een fundamenteel onderdeel vormt van de vrijheden van meningsuiting en informatieverspreiding via de media. Ook al kunnen sommige meningsuitingen kwetsend of shockerend zijn, het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft hieraan steeds een verregaande bescherming verleend teneinde de vrije informatiestroom maximaal […]

lees meer

Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten wordt hernieuwd

België kent een uniek systeem van erkenning van beroepsjournalisten. Zij beschikken over een officieel statuut, waaraan een officiële perskaart en diverse faciliteiten en voordelen vasthangen. Maar de erkenning van deze beroepsjournalisten is in handen van de mediasector zelf, die de wettelijke opdracht heeft te controleren of geïnteresseerde journalisten aan de erkenningsvoorwaarden van professionaliteit en onafhankelijkheid […]

lees meer