Journalisten vieren 125 jaar Persbond

In hun inleiding wezen François Ryckmans en Marc Van de Looverbosch – respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, op de rol en het belang van journalisten voor een kwalitatieve informatie. Daarbij werd in niet mis te verstane woorden ook allusie gemaakt op de vaak precaire omstandigheden waarin journalisten – […]

lees meer

AVBB en uitgevers verwerpen restrictieve aanpak pers op proces-Janssen

Zo is het de nieuwsmedia verboden beelden te maken, laat staan te publiceren of uit te zenden, van de beschuldigde. Zelfs het maken van tekeningen van diezelfde beschuldigde is op vraag van zijn raadsman door de voorzitter van het assisenhof verboden. De AVBB, VDP/JFB en FEBELMAG herinneren eraan dat het publiek, zeker in maatschappelijk belangrijke […]

lees meer

VVJ / AVBB kiest nieuw bestuur

De nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2011-2015 is in grote lijnen een voortzetting van de vorige Bestuursraad, en wordt nog versterkt met vijf nieuwe leden: Hans Brockmans (Trends), Wouter Bruyns (VTM), Filip De
Rycke (TV Brussel), Monica Moritz (freelance programmamaker) en Lieven Van Assche (freelance fotojournalist en voorzitter Vereniging van Beeldjournalisten).

lees meer

Zaterdag kiezen VVJ en AVBB nieuw bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING VVJ 26 februari 2011 BESTUURSVERKIEZINGEN 2011 – 2015 Kandidaten Voorzitter: Marc VAN DE LOOVERBOSCH (VRT-radio) Ondervoorzitter: Hubert VAN HUMBEECK (Knack) Secretaris-penningmeester: Frans WAUTERS (JAM) Bestuurslid: – Hans BROCKMANS (Trends) – Wouter BRUYNS (VTM, freelance) – Filip DE RYCKE (TV Brussel) – Luc DE SMET (VRT, freelance) – Farid EL MABROUK (Belga) – Marc […]

lees meer

‘Persbond’ is 125 jaar oud

De eerste voorbereidingen voor het oprichten van een permanente beroepsvereniging voor de pers in België dateren van 1885. Het ging om een project van Arthur Goemaere, president van het Comité International de la Presse. Tevens werd de wens geuit om tot een officieel statuut voor journalisten te komen. Het doel van de vereniging was de […]

lees meer

VVJ-afdeling Antwerpen-Limburg kiest nieuw bestuur en beraadt zich over toekomst

Beroepsjournalisten en sympathisanten waren op 25 september in de voormiddag afgezakt naar de historische kelder van het IPV op de Antwerpse Grote Markt. Hans Hellemans, hoofdredacteur van ATV, leidde als waarnemend voorzitter de bijeenkomst in. Al snel kreeg een nieuw bestuur, geleid door Gust Verwerft, het unanieme vertrouwen van alle aanwezigen. Hij zal als nieuwe […]

lees meer

Vademecum voor zelfstandigen in boekvorm

Wat moet u hiervoor doen? Stuur ons een mailtje (info@journalist.be) met in het onderwerpveld: Vademecum 2010, en in de mail zelf: uw naam, uw erkenningsnummer of VVJ-nummer en het adres waar het handboek naartoe moet worden gestuurd. Niet-leden kunnen het vademecum bestellen bij de VVJ of bij de uitgever (info@mijnwetboek.be) à rato van € 50,00 […]

lees meer

Protocol VVJ-VDP over auteursrechten freelancers

Protocol VDP / VVJ over de vergoedingen van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten Verklarende nota VVJ mei 2010 De VDP (Vlaamse dagbladuitgevers) en de VVJ hebben een akkoord gesloten over de vergoeding van freelancejournalisten in het licht van de nieuwe fiscaliteit voor auteursrechten. Die nieuwe fiscaliteit valt – met een […]

lees meer

Infoavonden voor invullen belastingsaangifte

Ben je als journalist beter af door te kiezen voor de aftrek van reële beroepskosten in plaats van de forfaitaire, wettelijk voorziene beroepskosten? En zo ja, welke beroepskosten kun je dan zoal in rekening brengen? Hoe doe je dat? En hoe zit het dan met de auteursrechten? Is er een verschil tussen de auteursrechten die […]

lees meer

Journalisten, verenigt u!

Buelens beweert dat media hoe langer meer en meer focussen op het choquante in plaats van het interessante, dat ze teveel inspelen op wat verondersteld wordt dat de lezers willen, dat ze ook in politieke berichtgeving vooral aandacht hebben voor incidentjournalistiek, zich bezondigen aan grijnsjournalistiek en stemmingmakerij, te weinig controle uitoefenen op berichten die overgenomen […]

lees meer

Mediargus lanceert Mediagora en biedt VVJ-leden interessante voordelen

Het verhaal van Mediagora klinkt natuurlijk bekend in de oren. Wat wordt dit anders dan een extra communicatieplatform waarlangs politici, bedrijven en hun respectievelijke woordvoerders journalisten zullen bestoken met perscommuniqués en uitnodigingen voor persconferenties? Wat wordt het verschil met de community’s die we intussen zo goed kennen, Facebook bijvoorbeeld of Linkedln? En wat wordt specifiek […]

lees meer

VVJ vraagt sereen debat over pers en gerecht

Niet voor de eerste keer is een heftig debat ontstaan over de mate waarin nieuwsmedia verslag kunnen uitbrengen over gerechtelijke dossiers, en met name over nog lopende gerechtelijke onderzoeken.

lees meer