AVBB interpelleert KBVB over Rode Duivels-censuur

De AVBB, die uitgeverij Van Halewyck van meet af aan adviseerde in deze zaak, contacteerde de KBVB nu ook rechtstreeks, met het volgende schrijven: Aan de KBVB p/a Stefaan Van Look Geachte, Met verwondering nemen wij als Belgische journalistenvereniging kennis van uw vordering tegen uitgeverij Van Halewyck om het Jaarboek Voetbal 2012-2013 niet te verspreiden. Daarbij […]

lees meer

AVBB-afdeling Brussel-Brabant verkiest nieuw bestuur

Alle VVJ-leden die wonen in het Brussels gewest of de provincie Vlaams-Brabant zijn welkom. Hetzelfde geldt voor de Franstalige collega’s van zustervereniging AJP die in Brussel of in Waals-Brabant wonen. Op de agenda: Verkiezingen van een nieuw Bestuurscomité, een nieuwe voorzitter en een nieuwe schatbewaarder Adresverandering van de vereniging Activiteiten Financiën Varia Kandidaturen voor het Bestuurscomité, […]

lees meer

Financieel alarm bij VVJ

Directe oorzaak van het financieel tekort van afgelopen jaar is het niet betalen van de gebruikelijke ‘patronale bijdrage’ door drie uitgevers: Corelio, De Vlijt en Concentra. Dat heeft een gat geslagen van € 17.000. Volgens de laatste berichten zou het probleem voor 2012 wel opgelost raken, maar als alle uitgevers  in 2013 hun bijdrage niet meer zouden betalen, kost […]

lees meer

Algemene Vergaderingen van de VVJ – AVBB op zaterdag 23 februari

Enkel een collectieve en solidaire opstelling van alle journalisten zal toelaten de gepaste signalen te sturen naar de mediahuizen en de overheden. Mee daarom zijn de Algemene Vergaderingen van VVJ en AVBB op 23 februari (vanaf 10 uur in de Zennestraat 21, 1000 Brussel) van groot belang. We rekenen dan ook sterk op jullie aanwezigheid. […]

lees meer

Uitnodiging statutaire algemene vergaderingen VVJ & AVBB op 8 en 15 november

Vooral de Franstalige zustervereniging AJP voert een belangrijke statutenwijziging door. In navolging van de VVJ zal ze straks ook niet-erkende journalisten toelaten als lid, zij het zonder dat die dus een officiële perskaart krijgen noch de faciliteiten daaraan verbonden. Deze ‘persmedewerkers’ kunnen wel aanspraak maken op de dienstverlening van de vereniging tegen een verminderd lidgeld. […]

lees meer

VVJ huist voortaan aan de Zennestraat 21

De hergroepering met auteursrechtenmaatschappij JAM moet leiden tot een nog betere service voor journalisten. En de verwerving in eigendom van het pand – voor de eerste keer in de geschiedenis van de Belgische journalistenverenigingen – moet op lange termijn meer financiële zekerheid bieden. De VVJ en de AJP zijn elk voor een kwart eigenaar van […]

lees meer

Algemene Vergadering AVBB in de bres voor aanvullend journalistenpensioen

Het aanvullende journalistenpensioen was een van de actuele topics die aan de orde zijn gekomen tijdens de ledenvergadering van de Belgische journalistenvereniging, afgelopen zaterdag.  Andere nog altijd hete hangijzers zijn de saneringen die mediahuizen aan het doorvoeren zijn, het omzetten van een deel van de journalistenvergoedingen in auteursrechten – om te besparen op de loonlasten […]

lees meer

Algemene Vergaderingen VVJ-AVBB 2012

Uitgevers dringen er steeds sterker op aan dat journalistenvergoedingen voor een flink deel in auteursrechten worden omgezet, kwestie van te besparen op de loonlast. Ondertussen wordt er ook bij justitie gedacht en gewerkt aan een scherpere opstelling tegenover de pers, wat het werken ook weer dreigt te bemoeilijken. Enkel een collectieve en solidaire opstelling van […]

lees meer

AVBB blijft behoud aanvullend journalistenpensioen eisen

Op voorstel van de regering-Di Rupo heeft alvast de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen maandag goedgekeurd. De ingreep komt donderdag aan bod in de plenaire Kamer en gaat vervolgens – maar nog voor Kerstmis – naar de Senaat.   De AVBB begrijpt nog altijd niet waarom Pensioenminister Van […]

lees meer

Van Quickenborne berooft beroepsjournalisten van zelfbetaalde pensioensupplement

Dringend is het allemaal wel. Vandeweek wil de regering-Di Rupo nog haar ontwerp van programmawet door het parlement loodsen, en daar is de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen stoemelings ook in opgenomen. Naar de reden voor deze holdup is het raden, want de federale overheid realiseert er geen enkele besparing mee. Het journalistenpensioen is (was?) […]

lees meer

Enkel volgehouden investering in nieuwskwaliteit kan mediacrisis overwinnen

De redenen die worden aangevoerd zijn genoegzaam gekend: de structurele mediacrisis die het gevolg is van de opkomst van almaar nieuwe media, de economische crisis die vooral de advertentiebudgetten naar beneden haalt, stijgende productiekosten en, in het geval van de regionale televisieomroepen, de dreigende decimering van auteursrechten vanwege Telenet. Al met al dreigen de saneringen […]

lees meer

VVJ en VRT verzetten zich tegen censuur op assisenproces-Janssen

De VVJ schreef assisenvoorzitter Jordens en persraadsheer Snelders vrijdag volgend bericht: Aan de heer Jordens, assisenvoorzitter te Tongeren Aan de heer Snelders, persraadsheer Geachte heer voorzitter van het hof van assisen te Tongeren, Geachte heer persraadsheer, Betreft: Proces-Janssen – tijdelijke intrekking accreditaties VRT-journalisten – uitbreiding beeldverbod Bij deze tekenen wij namens de VVJ/AVBB formeel verzet […]

lees meer