Nieuwe barema’s voor magazinejournalisten

De barema’s voor magazinejournalisten zijn op 1 januari met 1,0043 procent geïndexeerd. Dat vloeit voort uit de nationale CAO voor weekbladjournalisten, die de AVBB (VVJ – AJP) en de magazine-uitgevers in 1990 sloten. In tegenstelling tot de vroegere nationale dagblad-CAO, is deze conventie nog steeds van kracht. Het gaat wel degelijk om minimumbarema’s. Deze staan […]

lees meer

De VVJ stelt voor: De journalist van vandaag en morgen

Kom op zaterdag 12 december proeven van een gevarieerd programma dat je journalistencarrière op de rails (of een nieuw spoor) kan zetten. We hebben voor elk wat wils, zowel voor beginnende journalisten als voor beroepsjournalisten die het klappen van de zweep al kennen. In de voormiddag (10 u. – 12.30 u.) beantwoorden VVJ-medewerkers de volgende […]

lees meer

Vademecum voor Zelfstandige Journalisten weer up to date

Na jaren onzekerheid inzake de fiscaliteit van inkomsten uit auteursrechten, bevat het herwerkte vademecum een overzicht van je mogelijkheden op dat vlak. Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt: – Een contract met een uitgever opstellen: Wat moet daarin staan? In het vademecum vind je een nieuw model hiervoor, dat rekening houdt met de […]

lees meer

Kris Van Haver aangewezen als VVJ-voorzitter

  Haar aanduiding valt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog te bekrachtigen. Kris Van Haver was op de jongste AV al verkozen tot ondervoorzitter van de VVJ. De Raad van Bestuur heeft tevens Monica Moritz aangewezen als waarnemend ondervoorzitter ter vervanging van Kris Van Haver. Erik Verreet was op de jongste algemene ledenvergadering van februari […]

lees meer

VVJ waarschuwt voor correctionalisering persmisdrijven

Dit zou betekenen dat het openbaar ministerie elke berichtgeving en opiniëring in de media die het als ‘lasterlijk’ of ‘eerrovend’ beschouwt, heel eenvoudig voor de correctionele rechtbank zou kunnen vervolgen. Ten aanzien van beroepsjournalisten en de nieuwsmedia waarvoor zij werken, zou zoiets een al te repressief en intimiderend effect kunnen hebben. De VVJ wenst eraan te […]

lees meer

VVJ kiest nieuw bestuur

  Hier de volledige lijst van de nieuwe bestuursleden:    VVJ-BESTUURSLEDEN 2015-2019 (maximaal 21)    Voorzitter — Ondervoorzitter Kris VAN HAVER (De Tijd) Secretaris-penningmeester Erik VERREET (brugpensioen) Bestuursleden   Goele DE CORT (Brusselnieuws.be) Danny VILEYN (Brussel Deze Week) Anne-Marie CORDIA (freelance) Gie GORIS (Mo) Wouter BRUYNS (VTM) Jan DE MEULEMEESTER (VTM) Lieven VAN ASSCHE (ImageDesk)           […]

lees meer

VVJ – AVBB bezorgt nieuwe beleidsverantwoordelijken haar Memorandum

Voor BETER NIEUWS via KWALITEITSVOLLE EN ONAFHANKELIJKE JOURNALISTIEK Goed werkende, vrije en diverse nieuwsmedia leveren essentiële zuurstof voor een democratische samenleving. We raden mensen aan om erin te gaan daisy slots sister sites om de nieuw uitgevonden online slot te testen. Ze laten burgers toe zich volledig en betrouwbaar te informeren over de maatschappij, wat […]

lees meer

Infoavond belastingaangifte

Net als vorige jaren komt belastingconsulent Walter Van den Brande op uitnodiging van de VVJ een uiteenzetting geven over waar je allemaal rekening moet mee houden als je je belastingaangifte invult. Hoe zit dat met de beroepskosten? Geef je je werkelijke kosten aan, ook als je loontrekkende bent? En hoe geef je je auteursrechten aan? Wat […]

lees meer

Algemene ledenvergadering VVJ op zaterdag 22 februari

                                 Uitnodiging Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB Zaterdag 22 februari 2014 om 10 uur Zennestraat 21, 1000 Brussel     2014 wordt een druk journalistiek jaar. Met verkiezingen en een wereldkampioenschap voetbal. Met blijvend hete hangijzers zoals de vergrijzing en de klimaatverandering. En met een voortschrijdende digitale revolutie, die ook de nieuwsmedia treft en waarvan […]

lees meer

Mediahuis: directie schoffeert personeel met ‘bijgestuurd’ plan

  In het kader van het lopende sociaal overleg over de geplande sanering bij Mediahuis, kondigde de directie aan dat ze de eerste fase van de procedure-Renault wil afsluiten. De personeelsvertegenwoordigers van VVJ en vakbonden bij de vier betrokken krantentitels (De Standaard,  Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg) verzetten zich daartegen. De onderhandelaars zijn bijzonder ontgoocheld over […]

lees meer

Rechter heft censuur van P-Magazine op

  In het oog van de storm stond een gedocumenteerde en evenwichtige reportage over zandwinning in de Filippijen en de ecologische risico’s daarvan. Auteur was journalist Peter Dupont van P-Magazine. Baggerbedrijf De Nul, dat in het stuk werd genoemd, trok naar de rechter in Dendermonde om via een kort geding een publicatieverbod te krijgen. Die rechter ging daar ook […]

lees meer

VVJ is VJV niet

  VVJ is VJV niet mededeling Raad van Bestuur VVJ 3 januari 2014     Niet voor de eerste keer is een journalistenvereniging die luistert naar de naam VJV (Vlaamse Journalisten Vereniging) een uiterst misleidende campagne begonnen om Vlaamse journalisten te recruteren als lid.   Deze VJV heeft geen enkel uitstaans met de VVJ (Vlaamse […]

lees meer