Uitnodiging aan alle VVJ-leden: Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 24 februari 2018 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30) Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel 9.30u – onthaal met koffie 10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB Agenda: 1. Activiteitenverslag 2017, voorgesteld door de covoorzitters 2. Debat over actuele dossiers 3. Financiën: rekeningen 2017 en begroting 2018, voorgesteld door de nationaal […]

lees meer

VVJ frist website op

Schrik niet, dit is nog altijd de website van de VVJ. Hij zit wel in een nieuw jasje en moet voortaan actiever en overzichtelijker informeren over journalistiek en nieuwsmedia.   Een klein jaar geleden kreeg het VVJ-vakblad De Journalist al een make-over. Het magazine verschijnt nog om de twee maanden, maar biedt meer achtergrond, interviews en service. Tegelijk […]

lees meer

Uitnodiging aan alle VVJ-leden: Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 25 februari 2017 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30) Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel. 9.30 u – onthaal met koffie 10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB Agenda: Activiteitenverslag 2016, voorgesteld door de covoorzitters Debat over actuele dossiers Financiën: rekeningen 2016 en begroting 2017, voorgesteld door de nationaal secretarissen; décharge […]

lees meer

Perskaarten blijven geldig tot eind februari 2017

De nieuwe officiële perskaarten zijn op komst, maar voor sommige beroepsjournalisten mogelijk met wat vertraging. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) verlengt daarom de geldigheid van de huidige perskaarten tot eind februari 2017. Om en bij 1.900 Nederlandstalige beroepsjournalisten zagen hun erkenning inmiddels hernieuwd voor de komende vijf jaar (2017-2021). Intussen buigt de Erkenningscommissie zich […]

lees meer

VVJ vraagt onderhoud met Justitieminister Geens over bronnengeheim na gerechtelijke zoekacties bij VRT-journalist

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vraagt een onderhoud met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt. De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist […]

lees meer

AVBB laakt informatiecontroledwang regering

  Regering dreigt in haar informatiecontroledwang journalistiek bronnengeheim te versmachten De AVBB neemt met grote ongerustheid kennis van regeringsplannen om in het kader van de strijd tegen de terreur ook de vrije informatiestroom en het bronnengeheim van journalisten in te perken. De strengere beteugeling van de schending van het beroepsgeheim, die de minister van Justitie […]

lees meer

VVJ en AVBB keuren integratie vakpersjournalisten definitief goed

    Dat gebeurde telkens unaniem. Een aanwezigheidsquorum was er niet meer, aangezien het de 2de statutaire AV was die over de aanpassing ging. Voor de aangepaste statuten van zowel VVJ als AVBB: zie hierna. De VVJ bereidt nu een welkomstpakket voor voor de ex-leden van de VJPP, die voortaan lid zijn van de VVJ. Ook op het […]

lees meer

Algemene ledenvergaderingen VVJ en AVBB leveren nuttige inspiratie

Duidelijk is dat de VVJ volop moet blijven inzetten op een goed statuut en degelijke werkfaciliteiten voor professionele journalisten. In dat verband namen de algemene vergaderingen van zowel de VVJ als de federale AVBB met voldoening kennis van de fusie van hun verenigingen met die van de journalisten van de vakpers (VJPP-AJPP). Die nieuwe fusievereniging […]

lees meer

Beroepsverenigingen van journalisten fuseren

De fusie is historisch te noemen en ze maakt een einde aan een onderscheid – dat dateert uit andere tijden – tussen journalisten en hun beroepsorganisaties. België was immers het enige land in Europa dat professionele journalisten opsplitste naargelang ze hun informatietaak uitvoerden bij media van algemeen nieuws (VVJ en AJP) of bij gespecialiseerde media […]

lees meer

Beroepsverenigingen van journalisten fuseren

Na een lang proces van onderhandelen hebben de Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers (VJPP en AJPP) enerzijds en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Association des Journalistes Professionnels (AJP) anderzijds, op vrijdag 26 februari de overeenkomst ondertekend die tot hun fusie leidt.  Die fusie is historisch te noemen en ze maakt […]

lees meer

Nieuwe barema’s voor magazinejournalisten

De barema’s voor magazinejournalisten zijn op 1 januari met 1,0043 procent geïndexeerd. Dat vloeit voort uit de nationale CAO voor weekbladjournalisten, die de AVBB (VVJ – AJP) en de magazine-uitgevers in 1990 sloten. In tegenstelling tot de vroegere nationale dagblad-CAO, is deze conventie nog steeds van kracht. Het gaat wel degelijk om minimumbarema’s. Deze staan […]

lees meer

De VVJ stelt voor: De journalist van vandaag en morgen

Kom op zaterdag 12 december proeven van een gevarieerd programma dat je journalistencarrière op de rails (of een nieuw spoor) kan zetten. We hebben voor elk wat wils, zowel voor beginnende journalisten als voor beroepsjournalisten die het klappen van de zweep al kennen. In de voormiddag (10 u. – 12.30 u.) beantwoorden VVJ-medewerkers de volgende […]

lees meer