Enkel volgehouden investering in nieuwskwaliteit kan mediacrisis overwinnen

De redenen die worden aangevoerd zijn genoegzaam gekend: de structurele mediacrisis die het gevolg is van de opkomst van almaar nieuwe media, de economische crisis die vooral de advertentiebudgetten naar beneden haalt, stijgende productiekosten en, in het geval van de regionale televisieomroepen, de dreigende decimering van auteursrechten vanwege Telenet. Al met al dreigen de saneringen […]

lees meer

Vier op de tien freelancers: minder dan 2000 euro bruto per maand

De AJP had eerder al, in 2006, een soortgelijke enquête uitgevoerd (de VVJ hield er een in 2005 en in 2009), waaruit naar voren was gekomen dat freelancers het financieel erg moeilijk hadden. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de situatie niet is verbeterd, veeleer integendeel. De AJP heeft dit jaar 497 freelancejournalisten (beroeps- en […]

lees meer

Open brief aan Mediaminister Lieten: ‘Wat meer sturing graag…’

Ook in haar jongste beleidsnota, die voor 2011-2012, blijft Mediaminister Ingrid Lieten heel vaag over beleidsmaatregelen om de werkomstandigheden van journalisten te verbeteren. Vorig jaar liet de minister nochtans een studie uitvoeren hierover. Die reveleerde vele pijnpunten, zoals hoge werkdruk, onregelmatige werkuren, het slechte statuut van freelancers… Toch weigert Lieten zelf conclusies te trekken uit […]

lees meer

Weer meer 50-plussers op Vlaamse redacties

Hoe zit het met de aanwezigheid van 50-plussers op de Vlaamse nieuwsredacties? Weer iets beter dan enkele jaren geleden, toen herstructureringen en collectieve ontslagen al te veel oudere journalisten hun baan kostten. Dat blijkt uit onze jongste cijfers. Van alle Vlaamse loontrekkende beroepsjournalisten is 29 procent momenteel 50-plusser. Een achttal jaar geleden was dat nog om en […]

lees meer

Lieten gaat voor ‘breed sociaal pact’ voor de media

De bedoeling, aldus de minister, is te komen tot een “breed sociaal pact” voor de mediasector. Dat moet inspelen op de problemen die er zijn inzake werkomstandigheden op redacties en belendende percelen. Anders uitgedrukt moet het pact lijnen uitzetten voor een beter talentmanagement in de mediabedrijven. Lieten wil de werkzaamheden van de rondetafelconferentie baseren op […]

lees meer

Sociaal conflict bij RTV loopt uit de hand

De betrokken journalisten weigeren onder meer een voorstel van dading te ondertekenen waarin zij afstand doen van rechtzettingen van diverse fouten op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden die door RTV en/of de uitzendkantoren in het verleden zijn gemaakt. Bovendien willen ze niet meestappen in een scenario dat door de RTV-directie is voorgesteld en dat […]

lees meer

VVJ bekommerd om werkgelegenheid en kwaliteit VRT

Hier volgt de volledige tekst van het VVJ-communiqué naar aanleiding van het aangekondigde besparingsplan:De VVJ neemt met verwondering kennis van het drastische saneringsplan dat de VRT-directie voor de openbare omroep heeft uitgewerkt voor de komende twee jaar. De beoogde besparing van 65 miljoen euro heeft zware gevolgen voor de werkgelegenheid, niet enkel bij de omroep […]

lees meer

Akkoord over nachtdienst bij Belga

De Belga-directie maakte begin februari bekend dat het nachtwerk voortaan werd uitbesteed aan het Nederlandse persagentschap ANP. Dat stootte meteen op verzet bij de redactie, die het werk voor enkele uren neerlegde. Op de achtergrond speelden al oudere frustraties van het personeel, onder meer over de niet-vervanging van collega’s die waren vertrokken. Voor drie maanden […]

lees meer

Fiscale voordeelregeling voor auteursrechten – en wat met beroepsinkomsten en sociaal statuut ?

De fiscale voordeelregeling voor auteursrechten ging op 1 januari 2008 retroactief van start, ook al werd ze pas medio 2008 definitief door het parlement goedgekeurd. Afgelopen jaar was dus het eerste waarin het nieuwe regime volop uitwerking kreeg.

lees meer

Redactie en directie Het Nieuwsblad bereiken akkoord over ontslagen

Twee van de zes geviseerde journalisten kunnen aan de slag blijven, zij het deeltijds. De vier overigen konden zich vinden in de afscheidsregeling die in de lente al bedongen werd in het kader van het Focus-herstructureringsplan bij Corelio. De personeelsdelegatie van VVJ en kleurvakbonden verkreeg verder dat er sneller en meer overleg zal worden gepleegd […]

lees meer

VVJ steunt Humo-redactie tegen ontslagen

Sanoma België, dat deel uitmaakt van het Finse Sanoma, boekte vorig jaar nog meer dan 15 miljoen euro winst. Dat gaf het bedrijf meer dan voldoende zuurstof om een tijdelijke crisis te doorstaan en maakt de forse sanering die de Sanoma-directie plant nodeloos.

lees meer

Fiscaal advies voor journalisten

    De infoavond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Residence Palace, Wetstraat 155 in Brussel. Spreker is belastingconsulent Walter Van den Brande, die voor journalisten eerder al een uiteenzetting is komen geven over het al dan niet werken met een vennootschap. De avond is gratis en alleen bedoeld voor leden van […]

lees meer