Steunpunt Media onderzoekt celebritynieuws

Steunpunt Media voerde een steekproef uit naar celebritynieuws in de dagbladen De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Ook de weekbladen Dag Allemaal en Story werden onderzocht. Heteroseksuele blanke mannen Het Vlaams celebritynieuws teert vooral op blanke, mannelijke (61%) en heteroseksuele (94%) beroemdheden. Celetoids, mensen die gekend zijn omdat ze bekend zijn […]

lees meer

Misbruik interimcontracten in de journalistiek veroordeeld

De journalisten werkten al jaren voor de zender met dagcontracten via uitzendkantoren. Slechts enkele mensen op de redactie kregen nog een gewone arbeidsovereenkomst. Via de VVJ probeerden de journalisten tot een onderhandelde oplossing te komen, maar dat weigerde RTV. De arbeidsrechtbank heeft de journalisten nu omzeggens volledig in het gelijk gesteld. Interimarbeid kan enkel in […]

lees meer

Regering geeft groen licht aan herinvoering journalistenpensioen

Het wetsontwerp tot ‘intrekking van de afschaffing’ van het aanvullende journalistenpensioen is voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd. Vervolgens gaat de tekst naar het parlement, voor een bespreking in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Al bij al worden daar nauwelijks of geen problemen meer verwacht, wordt gezegd op het […]

lees meer

Dossier journalistenpensioen evolueert in positieve zin

Een AVBB-delegatie had maandag 20 februari een nieuw contact met het kabinet Pensioenen en de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). De RvP bevestigde haar eerdere cijfers over de evolutie van bijdragen en uitkeringen voor het aanvullende journalistenpensioen. Die tonen aan dat het stelsel in het verleden niet enkel in theorie maar ook in de praktijk zelffinancierend was. Meer nog: in […]

lees meer

Algemene Vergadering AVBB in de bres voor aanvullend journalistenpensioen

Het aanvullende journalistenpensioen was een van de actuele topics die aan de orde zijn gekomen tijdens de ledenvergadering van de Belgische journalistenvereniging, afgelopen zaterdag.  Andere nog altijd hete hangijzers zijn de saneringen die mediahuizen aan het doorvoeren zijn, het omzetten van een deel van de journalistenvergoedingen in auteursrechten – om te besparen op de loonlasten […]

lees meer

Het aanvullend journalistenpensioen: positieve cijfers, positieve kentering

  De AVBB ontmoette op 24 januari het kabinet van Pensioenen om te overleggen over de toekomst van het aanvullende journalistenpensioen, dat sinds 1 januari jl. formeel is afgeschaft. De ultieme reden die hiervoor werd opgegeven was dat het stelsel, dat door de sector zelf werd gefinancierd, deficitair zou zijn. Bij het gesprek met Pensioenen […]

lees meer

AVBB blijft behoud aanvullend journalistenpensioen eisen

Op voorstel van de regering-Di Rupo heeft alvast de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen maandag goedgekeurd. De ingreep komt donderdag aan bod in de plenaire Kamer en gaat vervolgens – maar nog voor Kerstmis – naar de Senaat.   De AVBB begrijpt nog altijd niet waarom Pensioenminister Van […]

lees meer

Van Quickenborne berooft beroepsjournalisten van zelfbetaalde pensioensupplement

Dringend is het allemaal wel. Vandeweek wil de regering-Di Rupo nog haar ontwerp van programmawet door het parlement loodsen, en daar is de afschaffing van het aanvullende journalistenpensioen stoemelings ook in opgenomen. Naar de reden voor deze holdup is het raden, want de federale overheid realiseert er geen enkele besparing mee. Het journalistenpensioen is (was?) […]

lees meer

Enkel volgehouden investering in nieuwskwaliteit kan mediacrisis overwinnen

De redenen die worden aangevoerd zijn genoegzaam gekend: de structurele mediacrisis die het gevolg is van de opkomst van almaar nieuwe media, de economische crisis die vooral de advertentiebudgetten naar beneden haalt, stijgende productiekosten en, in het geval van de regionale televisieomroepen, de dreigende decimering van auteursrechten vanwege Telenet. Al met al dreigen de saneringen […]

lees meer

Vier op de tien freelancers: minder dan 2000 euro bruto per maand

De AJP had eerder al, in 2006, een soortgelijke enquête uitgevoerd (de VVJ hield er een in 2005 en in 2009), waaruit naar voren was gekomen dat freelancers het financieel erg moeilijk hadden. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de situatie niet is verbeterd, veeleer integendeel. De AJP heeft dit jaar 497 freelancejournalisten (beroeps- en […]

lees meer

Open brief aan Mediaminister Lieten: ‘Wat meer sturing graag…’

Ook in haar jongste beleidsnota, die voor 2011-2012, blijft Mediaminister Ingrid Lieten heel vaag over beleidsmaatregelen om de werkomstandigheden van journalisten te verbeteren. Vorig jaar liet de minister nochtans een studie uitvoeren hierover. Die reveleerde vele pijnpunten, zoals hoge werkdruk, onregelmatige werkuren, het slechte statuut van freelancers… Toch weigert Lieten zelf conclusies te trekken uit […]

lees meer

Weer meer 50-plussers op Vlaamse redacties

Hoe zit het met de aanwezigheid van 50-plussers op de Vlaamse nieuwsredacties? Weer iets beter dan enkele jaren geleden, toen herstructureringen en collectieve ontslagen al te veel oudere journalisten hun baan kostten. Dat blijkt uit onze jongste cijfers. Van alle Vlaamse loontrekkende beroepsjournalisten is 29 procent momenteel 50-plusser. Een achttal jaar geleden was dat nog om en […]

lees meer