Paul Put dient klacht in bij Raad voor de Journalistiek

Masson voegt er nog aan toe dat hij zijn bedenkingen heeft bij de berichtgevingen over het schandaal. Hij sluit niet uit dat sommige media vroeg of laat de weerbots zullen krijgen. De advocaat van Put heeft ook al een klacht wegens smaad ingediend tegen de makers van de reportage over de voetbalmaffia in Panorama. (foto: […]

lees meer

Daems stapt naar Raad voor de Journalistiek

Begin deze maand verscheen in Dag Allemaal een interview met Rik Daems waarin de politicus over zijn echtscheiding vertelde. Daarop volgden onthullingen over de relatie die Daems heeft met Sophie Pécriaux. Daems stapte uiteindelijk op als VLD-fractieleider.

lees meer

Raad veroordeelt aanwezigheid van cameraploeg in huis van stervende man

De beelden zijn niet door de omroep uitgezonden. Toch vindt de Raad voor de Journalistiek dat de journalistieke beroepsethiek niet is gerespecteerd, onder meer omdat de toestemming om in de woning binnen te gaan door de urgentiearts is gevraagd en niet door de reportageploeg zelf. De ploeg heeft daardoor een risico genomen een inbreuk, die onverantwoord is, te plegen op het privé-leven van de overledene en zijn familie.

lees meer

Wederwoord verlenen bij zware verdachtmakingen

In een artikel van Maarten Rabaey van 6 september 2003 wordt erop gewezen dat de Britse wetenschapper David Kelly een aanhanger was van het Bahá’ígeloof. Kelly was de bron van een omstreden BBC-reportage waarin betoogd werd dat de regering Blair het gevaar van de massavernietigingswapens in Irak bewust had overdreven.

lees meer

Nevenactiviteiten mogen journalistieke onafhankelijkheid niet in gedrang brengen

Dat zegt de raad voor de journalistiek in een advies dat op 23 juni 2005 is goedgekeurd. De raad voor de journalistiek antwoordt daarmee op enkele vragen die de journalistenvereniging VVJ had gesteld naar aanleiding van de discussie over het modereren van een debat door VRT-journalist Siegfried Bracke in opdracht van het Vlaams Belang.

De raad voor de journalistiek laat overigens de mogelijkheid open om over de nevenactiviteiten van journalisten eigen regelingen uit te werken binnen de redacties.

lees meer

Sponsorgeld kan, mits journalistieke onafhankelijkheid

De Raad gaf het advies op vraag van journalist Dominique Deckmyn in verband met de activiteiten van de Belgian-Journalist on Information Technologie (B-JIT). Het B-JIT laat het sponsorgeld inzamelen door een derde. Op die manier wordt volgens de Raad voor de Journalistiek het risico ondervangen dat er druk wordt uitgeoefend op de journalisten.

lees meer

Meeste klachten draaien rond fouten en privacy

    Er stroomden 17 klachten binnen rond onzorgvuldige berichtgeving. De raad verstaat daaronder vermijdbare fouten die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een slordige bronnencontrole. Rond privacy waren elf klachten.

lees meer

Ook gewezen BV heeft recht op privacy

Dat staat in een beslissing die de Raad voor de Journalistiek heeft genomen na een klacht die was ingediend door de vroegere zangeres Conny Fabry tegen Dag Allemaal. De Raad vindt ook dat de journalist niet fair heeft gehandeld door een telefoongesprek van Fabry met hem voor te stellen als een interview.

lees meer

Wie interview geeft, is het in principe eens met uitzending ervan

Indien er nadien ernstige redenen zijn om het interview in te houden, moet de journalist hiermee rekening houden, zeker als het gaat om intieme getuigenissen. Maar dan is het wel aan degene die op zijn medewerking terugkomt om te bewijzen dat die vraag is gesteld en op welke gronden ze gesteund is.

lees meer

Raad voor de Journalistiek verwelkomt drie nieuwe leden

Jean-Paul van Grieken, secretaris-generaal van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers UPP, wordt effectief lid. van Grieken is eveneens directeur van Repro PP en Media PP, bestuurder van Reprobel en van de Europese Federatie van de tijdschriften uitgevers FAEP.

lees meer

Journalist mag vrijwillig brandweerman zijn

"De journalist moet bijgevolg beseffen dat hij daardoor zijn bewegingsvrijheid, en dus ook de ruimte om aan journalistiek te doen beperkt. Dat slaat niet alleen op de interventies die hij meemaakt, maar ook op alle vertrouwelijke inlichtingen waarvan hij bij de uitoefening van zijn functie kennis krijgt." Het diensthoofd van een brandweerkorps had hierrond een vraag gesteld aan de Raad voor de Journalistiek.

lees meer