Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

Pieter Knapen volgt Voets op bij Raad voor de Journalistiek

Pieter Knapen (°1959) werkte het grootste deel van zijn loopbaan als journalist en hoofdredacteur bij de VRT. Na een korte loopbaan als onderzoeker aan het departement Politieke Wetenschappen van de KU Leuven stapte hij in 1988 over naar de openbare omroep. Hij werd journalist bij de radionieuwsdienst, waar hij vele jaren werkte als eindredacteur van […]

lees meer

Helft klachten over privacy

De Raad heeft in totaal 26 uitspraken gedaan, en in een kleine meerderheid van de uitspraken werd de klacht gegrond bevonden. Dertien geschillen konden minnelijk worden geregeld. De overige dossiers zijn nog in behandeling, werden onontvankelijk bevonden of werden stopgezet omdat de betrokkenen niet langer aandringen op een uitspraak. Nieuwe richtlijn Spraakmakend waren de klachten […]

lees meer

Undercoverreportages op de korrel genomen

De uitspraak kwam er nadat de raad van bestuur van de Vlaamse vereniging van beroepsjournalisten VVJ advies gevraagd had rond de gebruikte undercovertechnieken in de reportage. Ook Radio 1-programma \'Wilde Geruchten\' wordt op de vingers getikt omdat het reporter Erik Van Grieken als kandidaat inschreef voor het VTM-programma \'Wie wordt de man van Wendy?\' Bedoeling was een reportage van de selectie te maken met behulp van verborgen opnameapparatuur.

lees meer

Richtlijn goedgekeurd over undercoverjournalistiek

Aanleiding waren een omstreden reportage van VTM-Telefacts over veiligheid op een Europese top en de infiltratie van een Radio-1 journalist in het VTM-programma ‘Op zoek naar een man voor Wendy’. De Raad heeft de voorwaarden opgesomd in een Richtlijn, die op 10 mei 2007 is goedgekeurd. De regel is dat een journalist optreedt met open […]

lees meer

Meer klachten bij Raad voor de Journalistiek

De raad heeft in 2006 ook twee richtlijnen over journalistieke beroepsethiek uitgevaardigd: de richtlijn over financiële berichtgeving en de richtlijn over beeldbewerking en het gebruik van archiefbeelden. De meeste klachten hadden betrekking op een journalistieke onzorgvuldigheid. Ook een beweerde aantasting van het privé-leven door de pers was een veel voorkomende klacht. Alle cijfergegevens over de […]

lees meer

Raad voor de Journalistiek benadrukt recht op informatie

Het Parket had bedenkingen bij foto’s die twee kranten hadden gepubliceerd over de reconstructie van de racistische moorden in Antwerpen. Hoewel de gerechtelijke overheid had gevraagd om de verdachte niet te identificeren, hadden De Standaard en Het Nieuwsblad toch herkenbare foto’s afgedrukt.

De Raad voor de Journalistiek vindt dat de kranten toch geen inbreuk hebben begaan op de journalistieke beroepsethiek omdat het niet ging om een afspraak, maar om een eenzijdig verzoek.

lees meer

Klachten Paul Put ongegrond verklaard

In de zaak tegen Het Nieuwsblad had Put onder meer verwezen naar afspraken die hij met een journalist van die krant had gemaakt om bepaalde onderwerpen niet ter sprake te brengen in een interview. Maar de Raad voor de Journalistiek is van oordeel dat de afspraken niet of althans onvoldoende gepreciseerd zijn om gewag te kunnen maken van een fout van de journalist.

Afspraken over de inhoud van een interview of de voorinzage van teksten moeten nageleefd worden, maar ze dienen juist om die reden duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

lees meer

Daems krijgt geen gelijk

Daems kwam begin januari uitvoerig in het nieuws met zijn echtscheiding en met zijn relatie met PS-kamerlid Sophie Pécriaux. De VLD-politicus had kort voordien een interview gegeven aan Dag Allemaal, waarin hij wel zijn echtscheiding, maar niet zijn nieuwe relatie bekend maakte. Die lekte uit in het dagblad Le Soir.

lees meer

Vijf klachten gegrond bevonden

Eén uitspraak betreft een klacht die was ingediend door de gewezen echtgenote van de bekende zanger Helmut Lotti. Zij ergerde zich aan de publicatie van foto’s, die genomen waren tijdens de intieme rouwplechtigheid voor haar overleden vader. Twee klachten tegen een weekblad, ingediend door leden van een muziekgroep, worden eveneens gegrond verklaard. In een andere […]

lees meer

VRT volwaardig lid Raad voor de Journalistiek

De volwaardige deelname van de VRT is mogelijk geworden door een recente wijziging van het mediadecreet. De Geschillenraad voor radio en televisie, die uitspraak deed over beroepsethische klachten tegen omroepen, is vervangen door een kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media, die geen beroepsethische bevoegdheid meer heeft, maar enkel klachten in verband met onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen behandelt.

lees meer

VVJ pleit voor bezinning na Telefacts over hotelbom en laakt ontslag Telefacts-journalist

1. De reportage doet onvermijdelijk diverse vragen rijzen van deontologische aard. -Was de gehanteerde undercovertechniek geoorloofd? -Is er voldoende klaarheid geschapen over de aangebrachte feiten (waren het nu valse of echte wapens)? -Was de persoonlijke veiligheid van de betrokken journaliste voldoende gevrijwaard? -Werden de strafrechtelijke en financiële risico’s voor de journaliste voldoende ingecalculeerd? Het VVJ-bestuur […]

lees meer