Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

Pittig VVJ-verkiezingsdebat in Antwerpen

Het verkiezingsdebat dat de Antwerpse afdeling van de VVJ organiseerde een week voor de lokale stembusslag, was best pittig te noemen. Moderator Marc Van de Looverbosch leidde het vraaggesprek met de nummers twee van elke partij in goede banen, en dat leverde vrij heldere inzichten op in de standpunten over mobiliteit, veiligheid en samenleven. Wie […]

lees meer

VVJ / AVBB steunt klacht tegen nieuwe aantasting journalistiek bronnengeheim

Bij een onderzoek naar lekken in een politiek-deontologische zaak in Gent, heeft de lokale justitie niet enkel de telefonische communicatie van politici maar ook die van journaliste Sabine Van Damme van HLN in kaart gebracht. Uit het strafdossier blijkt zwart op wit dat haar telefoon- en sms-verkeer van minstens een dag volledig is uitgelezen. Voor […]

lees meer

Wobben is een grondrecht

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 8 november 2016 het recht op toegang tot bestuursdocumenten opgetild tot een onbetwistbaar mensenrecht. Journalisten, niet-gouvernementele organisaties en al wie een maatschappelijke waakhondfunctie uitoefent, kunnen het recht effectief afdwingen. Als de gevraagde informatie verband houdt met de rapportering over een belangrijk […]

lees meer

Twee dagvaardingen voor nieuwssite Apache

Nieuwssite Apache wordt twee keer gedagvaard voor een artikelenreeks over belangenvermenging in de Antwerpse vastgoedsector. Zowel Land Invest als Joeri Dillen, ex-kabinetschef van Bart De Wever, diende een forse schadeclaim in. Ze beschuldigen Apache van onzorgvuldige en vooringenomen berichtgeving. De VVJ steunt Apache in zijn verweer tegen de vorderingen, die nauwelijks worden gemotiveerd en een […]

lees meer

“Al blijf ik honderd jaar gevangen…”

Beste vrienden, Jullie hebben mij de moed en de kracht gegeven mijn pleidooi voor de rechtbank met deze woorden te beëindigen: “Als u mij vraagt wat de wet is, moeten we u wellicht antwoorden door het te hebben over de toepassing van de wet. Want de tekst van de wet blijkt niet zo belangrijk: als […]

lees meer

Minister-president Kris Peeters gaat voor ‘kwaliteit en pluralisme’ in de nieuwsmedia

Peeters ging daarmee in op een lange reeks bedenkingen die journalistenvertegenwoordigers formuleerden over de crisisaanpak van de Vlaamse uitgevers. Vorige week nog kondigde Corelio een collectief ontslag van 60 mensen aan en De Persgroep een van 26 mensen bij De Morgen. Steven Samyn van De Standaard stelde dinsdagavond op het kabinet van Kris Peeters vragen […]

lees meer

Vlaamse regering buigt zich over crisis in de pers

Dat verklaarde Peeters, die tevens minister van Media is, donderdagmiddag in de commissie Media van het Vlaams Parlement.De minister-president ging daarmee in op voorzetten van commissievoorzitter Danny Vandenbossche (SP.A) en commissielid Jos Stassen (Groen!). Zij verwezen naar de ‘alarmerende berichten’ van de jongste weken over diverse mediahuizen. Zo is ook de toekomst van de krant […]

lees meer

Vlaams Belang stapt naar rechter

Volgens de partij is de weigering in strijd met de wet op de handelspraktijken en met de antidiscriminatiewet. Bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel heeft Vlaams Belang gevraagd de kranten te verplichten de advertenties te publiceren op straffe van een dwangsom van 500.000 euro per overtreden.

lees meer

Drie vragen over de VRT

Organisaties en individuen kunnen hun mening kwijt over de VRT aan de hand van deze drie vragen:

In welke mate beantwoordt de manier waarop de VRT zijn kerntaken invult aan uw verwachtingen ten aanzien van een publieke omroep?
Waarin schuilt de eigenheid van de publieke omroep binnen het gehele Vlaamse omroeplandschap?
Welke klemtonen moeten gelegd worden in de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT voor de periode 2007-2011?

lees meer

Vlaams Belang houdt VRT in de gaten

    Dat schrijven diverse kranten vandaag. Filip Dewinter, de factieleider van het Belang, liet dat gisteren weten in het Vlaams Parlement: “Uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat Vlaams Belang amper in 3,2 procent van de nieuwsitems zelf aan het woord komt.” De partij vindt het niet kunnen dat de VRT […]

lees meer

Stevaert wil commerciële tv en VRT zien samenwerken

  Stevaert reageert daaarmee op de vrees van Aimé Van Hecke, de directeur-tv van de VRT, dat topvoetbal achter een betalend slot zal verdwijnen. “Oorlog voeren is bijzonder dom. Als beiden de oorlog verliezen, dan gaat er een derde partij met de rechten lopen”, zei Stevaert in het VRT-programma. Afgelopen week lijfde de Vlaamse Media […]

lees meer