Media mogen geen informatie verspreiden uit stukken strafonderzoek in zaak Conner Rousseau

Het verbod van de rechter om via de media informatie te verspreiden uit stukken uit het lopend strafonderzoek tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft al heel wat reacties uitgelokt (zie ook De Juristenkrant nr. 475, 3). Hoewel de verwachting was dat na derdenverzet een zo ruim, preventief verbod moeilijk stand kon houden, bevestigde de voorzitter van […]

lees meer

VVJ-bestuur: intimidatie door ‘tScheldt moet stoppen

Het is nu bijna vijf jaar dat de VVJ haar meldpunt agressie heeft. Aanleiding was een verruwing in de omgang met journalisten. Anno 2023 is het probleem niet van de baan, wel integendeel. De laatste journalistensurvey van de UGent, ULB en UMONS is duidelijk. Ruim de helft van de journalisten kreeg te maken met geweld […]

lees meer

VVJ gekant tegen beslissing Jambon om Dewereldmorgen.be door te lichten na ‘polariserende’ berichtgeving

Een gesubsidieerde organisatie als GetBasic, de vzw achter Dewereldmorgen.be, moet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) naleven. Zo niet dreigen er sancties. Dat zei Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) vorige week in het parlement na een vraag van Marius Meremans (N-VA). Hij laat de vzw doorlichten. Verschillende […]

lees meer

Verbod om te citeren uit pv over Conner Rousseau raakt aan grondwettelijk verbod op preventieve censuur

Media riskeren dwangsom van 1.000 euro per uur als ze citeren uit pv over Conner Rousseau: Dit is censuur’, zo kopt De Morgen om 18.14 uur vanavond. Vorige week raakte bekend dat het parket van Oost-Vlaanderen een incident onderzocht waarbij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau betrokken was. Hij zou zich racistisch hebben uitgelaten tegenover twee agenten, voor […]

lees meer

#EMFA: getouwtrek met online platformen over voorkeursbehandeling media-content

Eind augustus zat het academisch kwartiertje erop voor de negentien door de Europese Commissie aangeduide techreuzen onder de digitale dienstenwet (DSA of Digital Service Act). Hen wacht een sleutelrol in de strijd tegen onlinehaatspraak en desinformatie. Maar wat met content moderation van media-content? Verloopt die volgens de normale regels of dringt zich een voorkeursbehandeling op? […]

lees meer

Kan Europa het spywaremisbruik een halt toeroepen?

De opkomst van versleutelde diensten als WhatsApp gaf de spyware-industrie een boost. Kwetsbaarheden in softwaresystemen worden vlot verhandeld en zero-click spyware belandt probleemloos op smartphones van journalisten en mensenrechtenverdedigers. Ook in de EU. Irene Khan, de Speciale VN-Rapporteur voor Vrijheid van Meningsuiting, roept op tot een onmiddellijk moratorium op het gebruik, de overdracht en de […]

lees meer

Nakend verbod voor privédetectives om journalisten te schaduwen

Midden juli zette de ministerraad het licht op groen voor een herziening van de privédetective-wet. Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vallen de beroepsactiviteiten van journalisten straks buiten de private opsporing. Het voorontwerp van wet stipt daarnaast expliciet aan dat journalistieke bronnen een verboden onderzoeksdomein voor privédetectives zijn.   Dat alles […]

lees meer

Interactieve wereldkaart wijst je de weg naar overheidsdocumenten

Overheidsdocumenten opvragen in de VS, Australië of een EU-land? Een nieuwe tool vertelt je welke wet in welk land van toepassing is.   Hoe het recht op openbaarheid van bestuur wordt vormgegeven hangt af van land tot land. Best complex, voor wie een grensoverschrijdend onderzoeksjournalistiek project in gedachten heeft. Een interactieve kaart wijst geïnteresseerden nu […]

lees meer

‘Overtuigd dat de Belgische regering een federale beroepsinstantie met beslissingsbevoegdheid wil’

Het Belgisch hoofdstuk van het laatste rechtsstaatrapport van de Europese Commissie doet de wenkbrauwen fronsen. Daarin staat te lezen dat de regering het initiatief neemt om de federale beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur (Commissie voor de Toegang tot bestuursdocumenten of CTB) beslissingsbevoegdheid te geven.   ‘Some progress has been made as regards public access to […]

lees meer

Europees rechtsstaatrapport, belangrijke aanjager van hervorming

Het is weer zover. De Europese Commissie pakt uit met haar inmiddels vierde rechtsstaatrapport. Dat bevat onder meer een luik over persvrijheid en mediapluralisme. ‘Liefst 65% van onze aanbevelingen werd – deels of volledig – ter harte genomen’, klopt de Commissie zichzelf op de borst. Tegelijk wordt België opnieuw op de vingers getikt over de […]

lees meer

Hurbain t. België: Le Soir moet artikel in internetarchief anonimiseren

EHRM- arrest (Hurbain t. België) van 4 juli ‘23: ‘Vrij toegankelijk online artikel komt neer op een online strafblad, G. heeft genoeg geleden’   We spoelen even terug. G., verantwoordelijk voor een dodelijk verkeersongeval in 1994, vraagt de uitgever van Le Soir zijn naam te verwijderen uit een artikel in het online archief. Hij beroept […]

lees meer

Commissie Juridische Zaken Europees Parlement trekt SLAPP-debat weer open

Kwam de Raad van de EU begin juni nog met een afgezwakt compromisvoorstel, de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement zet de puntjes op de i. In juli volgt de onderhandelingspositie van het Europees Parlement. Charlotte Michils   Juridische intimidatie jegens journalisten en mediahuizen zit Europees in de lift. De time & resource hack […]

lees meer