500.000 EUR te geef voor innovatieve journalistieke projecten!

Een innovatief journalistiek idee? Oproep tot kandidatuurstelling voor innovatieve journalistieke projecten Sterke en diverse media zijn nodig om de pers haar rol van vierde macht in onze democratie te laten spelen. Daartoe is het noodzakelijk dat die nieuwsmedia zich tijdig en accuraat weten aan te passen aan de snel evoluerende technologie en het wijzigende mediagedrag […]

lees meer

Minister Gatz steunt innovatieve nieuwsmediaprojecten

‘Zeker in een onzeker tijdsgewricht als het huidige, hebben we nood aan goede gidsen die de burger op een kwalitatief hoogstaande manier informeren’, zegt Sven Gatz. ‘Ook in de media is er veel in beweging en stelt de digitalisering en de technologische evolutie de kwaliteit van onze journalistiek voor uitdagingen. Daarom wil ik steun verlenen […]

lees meer

Oproep stimuleringsregeling Mediawijsheid en diversiteit

Mediawijsheid kan omschreven worden als het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die mensen het vermogen biedt tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. De oproep betreft initiatieven rond opleiding, methodieken, veilig en verantwoord mediagebruik en beeldvorming. De uiterste datum voor het indienen van een subsidieaanvraag is 21 oktober 2011, […]

lees meer

Europees Fonds voor Journalistiek goedgekeurd

Europarlementsleden Ivo Belet (CD&V) en Mia De Vits (SP.A) dienden een amendement in waarin subsidies worden aangevraagd voor een Europees Fonds voor Journalistiek. Ze kregen daarvoor vooraf ook al de steun van Europees commissaris voor communicatie Margot Wallström.

lees meer

Steun voor Franstalige dagbladpers

RTBF en RTL-TVi moesten de helft van de bijdragen terugbetalen omdat ze het toegelaten plafond van reclame-inkomsten hadden overschreden.

Elke krant krijgt voor 1999, 2001 en 2004 financiële steun die door het pas opgerichte Centrum voor Perssteun worden uitgekeerd. De bedragen voor 1999 worden verdeeld nadat RTBF en RTL-TVi een volgende schijf van hun terugbetaling betaald hebben.

lees meer

Bourgeois: perssteun expliciet gekoppeld aan afspraken

Met de steun aan de perssector wil Bourgeois bijdragen tot de pluriformiteit, de onafhankelijkheid en de performantie van de Vlaamse opiniepers. De minister meent dat de mediaconcentratie met haar gevolgen voor de pluriformiteit een van de aanwijsbare redenen is voor de daling van de krantenverkoop. Volgens Bourgeois dreigt de geloofwaardigheid van de pers daardoor te grabbel gegooid te worden.

lees meer

900.000 euro voor acht projecten

Een jury van onafhankelijke experts koos voor projecten van De Tijd (2), Roularta, VUM Media, Concentra, Aurex, Mediargus en Sanoma.

De financiële ondersteuning heeft twee doelstellingen. Ten eerste moeten de redacties de snelle digitalisering in het internationale perslandschap kunnen bijhouden en voorts moet kwaliteitsjournalistiek gewaarborgd blijven. Bourgeois hoopt met een "levend archief" de vakkennis van ervaren journalisten te bewaren.

lees meer

Vlaamse uitgevers krijgen opnieuw cadeau van 900.000 euro

Een evaluatie van de vorig jaar al even royaal gesubsidieerde projecten is niet bekend. De VVJ, beroepsvereniging van de Vlaamse beroepsjournalisten, heeft alvast geen weet van zinvolle initiatieven op de Vlaamse redacties die met het vele geld zouden zijn gefinancierd.

lees meer