Pleidooi voor een andere berichtgeving over verkeersongevallen

In de verslaggeving over verkeersongevallen loopt het te vaak mis, vinden Wouter Florizoone en Dirk Lauwers. In deze opiniebijdrage pleiten ze voor een meer slachtoffergerichte berichtgeving. Wanneer we over verkeersongevallen lezen, dan ontstaat al snel de perceptie: hier is technisch iets misgegaan. Een dode hoek of zo. Soms gaat het over een autoportier dat opengaat […]

lees meer

Zin en onzin van journalistenopleidingen in Vlaanderen

Journalistenopleidingen in Vlaanderen: geen plaats voor amateurisme De bedenkingen van Paul Daenen over de Vlaamse journalistenopleidingen zijn aangekomen. Volgens hem is de toestand ‘hopeloos’. En moet er dringend ‘een deftige opleiding komen in plaats van dat amateuristisch gedoe’. Jammer dat Daenen er zo over denkt. Vooral omdat hij zo iets schoffeert dat hij totaal, maar […]

lees meer

Enkel volgehouden investering in nieuwskwaliteit kan mediacrisis overwinnen

De redenen die worden aangevoerd zijn genoegzaam gekend: de structurele mediacrisis die het gevolg is van de opkomst van almaar nieuwe media, de economische crisis die vooral de advertentiebudgetten naar beneden haalt, stijgende productiekosten en, in het geval van de regionale televisieomroepen, de dreigende decimering van auteursrechten vanwege Telenet. Al met al dreigen de saneringen […]

lees meer

Open brief aan Mediaminister Lieten: ‘Wat meer sturing graag…’

Ook in haar jongste beleidsnota, die voor 2011-2012, blijft Mediaminister Ingrid Lieten heel vaag over beleidsmaatregelen om de werkomstandigheden van journalisten te verbeteren. Vorig jaar liet de minister nochtans een studie uitvoeren hierover. Die reveleerde vele pijnpunten, zoals hoge werkdruk, onregelmatige werkuren, het slechte statuut van freelancers… Toch weigert Lieten zelf conclusies te trekken uit […]

lees meer

Pukkelpop en kritische journalistiek

Hell called social media Pukkelpopdrama: Ook de journalistiek is het slachtoffer In de nasleep van Pukkelpop laten Vlaamse kranten zich gebruiken als podia voor hate speech aan het adres van kritische journalisten. Ze geven de voorkeur aan emoties, huilen mee met de Pukkelpopfamilie en laten zich leiden door ongefundeerde woede op social media. De journalistiek […]

lees meer

OPINIE: De gevaarlijke spelletjes van Woestijnvis

Dat een nieuwsmedium al eens de fout ingaat, het is en blijft jammer maar helaas van alle tijden. Op zijn De Wevers: errare humanum est. Dat een flauwe plezante een journalist al eens tracht te flikken, ook aan dat lot valt ongetwijfeld nooit helemaal te ontkomen. Beati pauperes spiritu (zalig zijn de armen van geest). […]

lees meer

Media in ‘cultuurshock’

Op hun website zetten de cultuurjournalisten – onder wie nogal wat freelancers – hun visie uiteen en kunnen geïnteresseerden de actie steunen door het doorsturen van een mail, door het bestellen van pins en affiches en door het doneren van een bijdrage voor het dekken van de kosten van de actie. Een papieren petitie kan […]

lees meer

God/hot in de media

Onder de noemer “Believin’ the Media” heeft UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) gepoogd een beeld te geven van de als moeizaam ervaren verhouding tussen Kerk en media. Uitgangspunt van de conferentie leek dat media en religie op gespannen voet staan met elkaar.

lees meer

Opiniestuk Pol Deltour in De Morgen

De recentste huiszoeking en telefoontap bij De Morgen illustreren pijnlijk duidelijk dat justitie de voorbije tien jaar niets heeft bijgeleerd op het gebied van respect voor journalistieke bronnen. Even vast staat dat de Senaat vandaag absoluut zijn zegen moet geven over het wetsontwerp tot bescherming van het journalistieke bronnengeheim dat op tafel ligt. De Kamer dient vervolgens ten spoedigste hetzelfde te doen.

lees meer