VVOJ-conferentie onderzoeksjournalistiek op 25-26 november (met korting voor VVJ-leden)

De VVOJ organiseert op 25 en 26 november haar jaarlijkse conferentie over onderzoeksjournalistiek, dit keer online. Het thema: ‘Als de angst regeert. Hoe berichten in crisistijd?’. VVJ-leden kunnen deelnemen aan de helft van de prijs, hetzij 50 euro. De VVOJ zet dit jaar in op een interactieve, online conferentie: alle sessies worden live gestreamd en […]

lees meer

Belgische journalisten met IFJ-kaart vrijgesteld van zelfquarantaine in Nederland

Belgische journalisten die naar Nederland moeten voor het werk, zijn niet verplicht om gedurende tien dagen in zelfquarantaine te gaan. Althans wanneer ze beschikken over een internationale IFJ-perskaart. Nederland probeert de coronacrisis te beteugelen met een inreisverbod voor een reeks buitenlanders en een verplichte zelfquarantaine voor wie het land binnenkomt vanuit een serie andere landen. […]

lees meer

Diversere redacties kunnen islamofobie tegengaan

De voorstelling van moslims in het nieuws is niet zoals het hoort. En dat ligt in belangrijke mate aan de nog altijd vrijwel heterogeen witte samenstelling van onze redacties. Dat was de rode draad in een debat tussen vier journalisten dat het CCIB (Collectif contre l’Islamophobie en Belgique) onlangs organiseerde. Luna De Win, studente journalistiek […]

lees meer

Ook in het ‘nieuwe normaal’ moeten journalisten kunnen werken

Ondanks corona valt het maatschappelijke leven stilaan weer in een plooi. De lockdown is verteerd, er wordt opnieuw vergaderd, hier en daar vinden weer events plaats. Ook parlementen, besturen en rechtbanken hernemen de werkzaamheden. Zo komt alles weer goed, zou je denken, maar dat is dan zonder één cruciaal aspect gerekend: al te veel journalisten […]

lees meer

Trial by media, journalism by law ?

De kritiek van een ‘trial by media’ was de voorbije weken niet van de lucht, en ze bekt ook lekker. Maar veelal mist ze substantie, en ze is ook gevaarlijk. Binnen de kortste keren is er sprake van een ‘journalism by law’.   Pol Deltour   Je kunt er gif op nemen: zodra een gerechtelijke […]

lees meer

Regiojournalistiek verdient beter

Regiojournalistiek moet meer inhouden dan het overnemen van kant-en-klare kopij. En het statuut van regiojournalisten moet worden verbeterd, met name voor zelfstandige journalisten en hun vergoedingen. Die conclusies kunnen we trekken uit het onderzoeksrapport ‘Lokale politieke verslaggeving’ dat Ria Goris (Erasmus Hogeschool Brussel) zopas heeft gepubliceerd (https://journalist.be/2020/08/regiojournalistiek-in-vlaanderen-voldoening-en-frustratie). door Luc Vanheerentals   Regiojournalistiek wordt wel eens […]

lees meer

VVJ-leden duiken persgeschiedenis in

Op 12 september organiseerde de VVJ voor haar leden een wandeling door Brussel met persvrijheid als rode draad. Zo’n 25 nieuwsgierigen liepen – op gepaste afstand van elkaar – mee met gids Stefan Moens, die tevens docent is aan de journalistiekopleiding van Erasmushogeschool. Vertrekplaats voor de wandeling: het Brusselse Centraal Station. Van daar af vuurt […]

lees meer

Van webanalyse naar contentoptimalisatie: data hertekenen de journalistiek

Publieksdata overstelpen hoe langer hoe meer de redactievloeren en bepalen ook het redactioneel beleid, zo ervaren talloze journalisten. Met tools als Chartbeats en SmartOcto worden redacties aangemaand tot een verschuiving van ‘zakelijk’ naar ‘betrokken’ nieuws, van ‘verhalen ver weg’ naar ‘persoonlijke verhalen’. Krijgen IT’ers, mediaconsultants en sommige managers een te grote grip op de journalistiek? […]

lees meer

De ‘death ride’ van buitenlandse eco-reporters #InternationaljournalistDay

Volgens UNESCO hebben er sedert 1993 wereldwijd liefst 1.405 journalisten het leven gelaten. In 2019 alleen al telde de ngo Global Witness 212 dodelijke slachtoffers, meer dan ooit tevoren. Velen van hen zijn eco-journalisten, die zich engageren rond de thema’s milieu en klimaat. Enkel journalisten in oorlogsgebieden krijgen het nog zwaarder te verduren, aldus de […]

lees meer

Regiojournalistiek in Vlaanderen: voldoening en frustratie

Regiojournalistiek is voor beleidsmakers en journalisten van groot belang. Toch staan ze kritisch over de evolutie ervan: het belang van klikcijfers neemt toe en er is minder tijd voor check en dubbelcheck. Sociale media verhogen de druk op de regionale journalistiek. Dat blijkt uit het onderzoek over regiojournalistiek en lokaal beleid dat de opleiding journalistiek […]

lees meer

Algemene Vergadering JAM op 27 augustus om 18 uur: alle leden welkom

De JAM, auteursrechtenvennootschap van en voor journalisten, houdt haar algemene ledenvergadering op donderdag 27 augustus om 18 uur in het Journalistenhuis, Zennestraat 21 in Brussel. Alle JAM-leden zijn van harte uitgenodigd. Door de aanhoudende coronadreiging vraagt het JAM-bestuur wel dat wie komt, zich vóór 25 augustus aanmeldt op het mailadres av2020@sajamnews.be. Deelnemers aan de AV wordt tevens […]

lees meer

In Antwerpen meer dan elders: journalisten, heb je perskaart bij !

Journalisten kunnen ook in Antwerpen nog hun werk blijven doen, ondanks de strenge coronamaatregelen daar. De boodschap blijft wel: heb je perskaart bij ! Sinds 29 juli gelden in de provincie Antwerpen extra strenge veiligheidsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, waaronder een verplichting tot thuiswerken en een straatverbod tussen 23.30 en 6 u. Een […]

lees meer