Survey UGent schetst impact van corona op journalistiek

Onderzoek van de UGent bevestigt de grote impact van de coronacrisis op de nieuwsmedia en journalistiek. De VVJ blijft zich intussen inzetten voor maatregelen die de schokken zoveel mogelijk opvangen. Het Centre for Journalism Studies (CJS) van de UGent bereikte in april 628 VVJ-leden met een enquête over de gevolgen van de coronacrisis voor hun […]

lees meer

Corona: veiligheid verzoenen met persvrijheid

De coronacrisis heeft een grote impact op de journalistiek. De VVJ/AVBB probeert de ontwikkelingen zo goed mogelijk te monitoren en bij te sturen. Een massa mensen, meer dan gewoonlijk, leest, bekijkt en beluistert vandaag het nieuws, en stelt er groot vertrouwen in. Maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen. Veel mediahuizen lopen averij op door de […]

lees meer

Open online cursus WHO-UNESCO over journalistiek en corona

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en UNESCO bieden een massive open online course (MOOC) aan voor journalisten die over de coronacrisis berichten. De cursus ‘Journalistiek in een pandemie’ wordt georganiseerd door het Knight Center for Journalism verbonden aan de Universiteit van Texas. De coördinatie is in handen van de gereputeerde wetenschapsjournaliste Maryn McKenna. Het opzet is journalisten de nodige kennis […]

lees meer

World Press Freedom Day 2020: persvrijheid wereldwijd onder coronadruk

In 1993 doopten de Verenigde Naties 3 mei tot World Press Freedom Day. Een derde van de wereldbevolking leeft nog altijd in een land zonder vrije pers. Dit jaar, in volle coronacrisis, komt 3 mei geen dag te vroeg. De voorbije weken regende het berichten over journalisten die in het kader van een of andere […]

lees meer

Een maand coronacrisis: de impact op de (Vlaamse) journalistiek

De impact van corona op de journalistiek is bijzonder groot. Het virus treft journalisten persoonlijk (die ziek uitvallen), hun werkwijzen (steeds digitaler en virtueler), hun inhoudelijke nieuwsaanbod (corona, corona, corona), hun workload (voor sommigen groter, voor vele anderen veel minder of niets meer), hun inkomen (voor velen minder of niets meer) en hun fundamentele vrijheden […]

lees meer

Compensatiepremie ook voor freelancers

Ook freelancejournalisten zullen een beroep kunnen doen op de compensatiepremie voor weggevallen beroepsinkomsten in het kader van de coronacrisis. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Journalisten mogen dan wel tot de ‘essentiële beroepen’ worden gerekend, en in het algemeen bedolven worden onder het werk in deze coronatijd, voor enkele duizenden freelancers zijn het benarde maanden. […]

lees meer

Corona mag openbaarheid overheid niet in de weg staan

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vraagt de lokale overheden om de gepaste openbaarheid van bestuur aan de dag te leggen, ook al is dat in de praktijk niet evident. Ook justitie levert op vraag van de VVJ inspanningen om voldoende openheid te waarborgen richting journalisten. Herhaaldelijk kreeg de VVJ van lokale […]

lees meer

Federale en Vlaamse overheid komen zelfstandigen tegemoet

De economische impact van de coronacrisis is ongezien en treft in journalistieke kringen vooral freelancers. Gelukkig werkte zowel de federale als de Vlaamse overheid steunmaatregelen uit – zij het dat deze niet alle problemen oplossen. Vooral sport- en cultuurverslaggevers en lokale en gerechtelijke correspondenten zagen de voorbije maand hun opdrachtenboekjes leeglopen, met alle gevolgen voor […]

lees meer

Coronacrisis en ‘lockdown’: journalisten kunnen blijven werken

De nieuwe crisismaatregelen van de regering, uitgevaardigd op 17 maart naar aanleiding van covid-19, hebben geen impact op het journalistieke werk. Dat zegt het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. De uitzondering op het samenscholingsverbod en verwante maatregelen geldt voor ‘media, journalisten en diensten van communicatie’. Journalisten doen er niettemin goed aan steeds hun legitimatiebewijs op zak te […]

lees meer

Corona en de pers: correct berichten tussen verhullen en overdrijven in

  De coronapandemie is een nieuwsevent van de eerste orde, en dus worden er – normaal in zo’n geval – ook vragen gesteld over de werkwijze van de nieuwsmedia. Nochtans zijn en blijven de journalistieke basisregels intact: journalisten moeten eerst en vooral onafhankelijk en waarheidsgetrouw berichten over wat er gebeurt, coronacrisis of niet. Verhullen noch […]

lees meer

Groenen dringen aan op bescherming klokkenluiders

De partijen Groen en Ecolo hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie voorgelegd om snel werk te maken van de bescherming van klokkenluiders in ons land. Op 16 april 2019 keurde het Europees Parlement met een grote meerderheid een richtlijn tot betere bescherming van klokkenluiders goed. Naar aanleiding hiervan vragen Groen en Ecolo nu een snel […]

lees meer

Justitie neemt nieuw boek van Guy Bouten mee in Bende-onderzoek

De onderzoeksmagistraten en speurders belast met het Bende-onderzoek hebben met grote belangstelling kennis genomen van het nieuwe boek dat journalist Guy Bouten over de zaak heeft gepubliceerd. In het bijzonder zijn ze geïnteresseerd in dagboekfragmenten die ex-rijkswachter Madani Bouhouche schreef tijdens het assisenproces tegen hem in 1994, en die in het boek worden overgenomen. Bouhouche […]

lees meer