Deal tussen Medialaan en De Persgroep goedgekeurd

In oktober raakte bekend dat mediagroep Roularta (bekend van o.a. Knack en Trends) haar belang van 50% in Medialaan (de groep achter VTM, Q2, Joe, QMusic, Vitaya) verkoopt aan De Persgroep (HLN, De Morgen, Dag Allemaal, Humo). Sinds 1998 bezaten Roularta en De Persgroep allebei de helft van de aandelen. De Persgroep stond in voor […]

lees meer

Pascal Kerkhove definitief weg bij Mediahuis

Einde maart legde Kerkhove al zijn functie van hoofdredacteur neer. Dat gebeurde na onoverbrugbare meningsverschillen met Gerd Ysebaert, de ceo van Mediahuis, over de plaats die Gazet van Antwerpen in de nieuwe krantengroep zou innemen. Ook met de hoofdredactie van Het Nieuwsblad klikte het niet echt. Pascal Kerkhove werd tot op het einde door zijn redactie gesteund, maar verloor uiteindelijk toch het pleit.

lees meer

VVJ blijft ongerust over concentraties bij Vlaamse kranten

VVJ BLIJFT HOOGST ONGERUST OVER CONCENTRATIES BIJ VLAAMSE KRANTEN   25 oktober 2013     De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) blijft zich grote zorgen maken over de nakende fusie van de krantenactiviteiten van Corelio en Concentra in Het Mediahuis, ook na de voorwaardelijke toelating hiervoor van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).   Positief is dat […]

lees meer

VVJ bezorgd over fusie Corelio- en Concentra-kranten

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) neemt bezorgd kennis van  het fusieplan dat de mediabedrijven Corelio en Concentra hebben ontvouwd. De kranten De Standaard en Het Nieuwsblad enerzijds, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg anderzijds, komen hierdoor terecht onder dezelfde uitgeverskoepel van Het Mediahuis. De VVJ erkent dat de mediasector onderhevig is aan […]

lees meer

De Morgen schrapt allochtoon

‘Daarmee willen we de problemen van het multi-etnisch en multireligieus samenleven allerminst onder de mat vegen’, schrijft hoofdredacteur Wouter Verschelden. ‘Het immigratiedebat verdient in alle hevigheid gevoerd te worden, elke dag opnieuw.’ Het initiatief van De Morgen wordt positief onthaald: minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet roept in een brief aan andere Belgische redacties de […]

lees meer

Persfotografen eisen naamsvermelding

Volgens de VVBJ (Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten) en haar Franstalige zustervereniging PPF geldt die verplichting tot naamsvermelding zowel voor print als online. De naamsvermelding moet zeker ook gebeuren als het gaat om foto’s die zijn verdeeld via agentschappen.

lees meer

Krantensites evolueren naar betalend model

Christian van Thillo, ceo van De Persgroep (de uitgever van beide kranten), kondigde het betaalmodel in april aan in het Nederlandse blad Emerce. Daarin zei van Thillo dat de kranten met een Financial Times-achtig model zouden werken: de eerste artikels die iemand leest zijn gratis, daarna moet je je registreren en wie nog meer wil lezen, moet betalen. \'De zware gebruiker betaalt, en we gaan dat in een steeds vroeger stadium invoeren.\'

lees meer

Red De Morgen

De blog volgt op de vaststelling dat de directie en hoofdredactie voorlopig geen oren hebben naar de verzuchtingen van het personeel. Dat verzet zich fundamenteel tegen het collectief ontslag van 26 redactieleden en de verhuizing van de krant naar Kobbegem, waar Het Laatste Nieuws wordt gemaakt.Volgens de top van De Persgroep dringen die maatregelen zich […]

lees meer

Gaat De Morgen Het Volk achterna ?

Het nieuwe leidersduo van De Morgen, directeur Klaus Van Isacker en hoofdredacteur Bart Van Doorne, heeft zich nog niet bepaald geliefd gemaakt bij de redactie. Van Doorne stootte bij zijn aanwerving zelfs op een njet van de redactieraad – veto dat redactiedirecteur Klaus Van Isacker autoritair naast zich neerlegde. Van Isacker en Van Doorne kennen […]

lees meer

Meer gratis content bij West-Europese kranten

Vooral de pure pay-per-view-opties zijn gesneuveld. In 2006 boden 43,9% van de kranten nog online abonnementen en pay-per-view-opties aan. In juli 2008 was dat percentage teruggevallen tot 31,7%. In België nam het aandeel van de kranten die én online abonnementen én ontbundelde toegangsopties aanbieden af met 11,1%. ‘De conclusie is duidelijk: veel kranten zijn ontgoocheld […]

lees meer

‘Het Volk’ verdwijnt

‘Het Volk’ heeft 117 jaar bestaan als krantentitel en werd in 1994 overgenomen door de VUM (nu: corelio). Sinds 2001 worden Het Volk, Het Nieuwsblad en De Gentenaar door eenzelfde redactie gemaakt en geleid door dezelfde hoofdredacteur. De lezers van Het Volk ontvangen sinds februari al het wekelijkse magazine van Het Nieuwsblad, op de voorpagina […]

lees meer

Krantenverkoop iets gedaald

De Standaard, De Morgen en Het Belang van Limburg verkochten meer kranten dan in dezelfde periode verleden jaar. Het Belang van Limburg gaat over de kaap van de 100.000 exemplaren, een stijging met 1,05 procent. Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur van De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar en Het Volk, zegt in De Standaard dat de ondermeer de politieke actualiteit de verkoop van De Standaard gestimuleerd heeft.

lees meer